pátek 19. ledna 2024

Copilot (nejen) ve škole - přehled

Microsoft má pro své služby založené na generativní AI souhrnný název Copilot. Copilot je však dostupný v různých verzích, pro různá řešení, a proto se často uvádí s dovětkem pro jakou službu je (např. Copilot pro Microsoft 365, Copilot for Security apod.).

V rámci školních prostředí se školy a univerzity nejčastěji zajímají o služby základního Microsoft Copilota (chatbot založený na GPT-4) a Copilot pro Microsoft 365 (funkce generativní AI dostupná v aplikacích Microsoft 365 Apps (Office)). Zajímavým řešením pak může být i Azure OpenAI, což je služba pro využití natrénovaného modelu pro vlastní aplikace.

Microsoft Copilot

Jedná se o online službu chatbota založeného na jazykovém modelu GPT-4 a modelu DALL-E 3 pro generování obrázků. Je dostupná pro všechny učitele a studenty starších 18 let u služeb Office 365 A1 a Microsoft 365 A3/A5 po přihlášení školním účtem na adrese copilot.microsoft.com. Důležitým rozdílem mezi veřejně dostupným Copilotem a Copilotem pro školní účty je fakt, že „školní“ model se na pozadí dále neučí z dat v chatu a ze zadaných promptů.

Nicméně i žáci mladší 18 let si mohou základní, veřejnou verzi Copilota vyzkoušet a to opět na adrese copilot.microsoft.com a to bez přihlášení jakýmkoliv účtem. V této variantě bez přihlášení není možné např. generovat obrázky pomocí DALL-E 3 a využívat další pokročilé funkce, pro využívání chatbota Copilot je ale plně dostačující.

Copilot je možné využít ke generování testů, nápadů a aktivit do hodin, souhrnu webových stránek a mnoho dalších aktivit. Díky integraci do prohlížeče Edge je pak možné Copilot použít i na práci s PDF dokumenty (vytvoření souhrnu nebo testu z otevřeného PDF dokumentu apod.)
Copilot pro Microsoft 365

Tato verze Copilota přidává možnosti generativní AI do populárních aplikací Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Whiteboard apod. Další zásadní funkcí je propojení obsahu a hledání obsahu v rámci daného školního tenantu. Zjednodušeně – Copilot pro Microsoft 365 si umí při vytváření obsahu sáhnout na všechna dostupná data pro daného uživatele a na základě toto vygenerovat jedinečný obsah.

Jednou ze základních možnosti Copilot pro Microsoft 365 je možnost generovat obsah dokumentu nebo prezentace na základě promptu a to přímo v aplikacích Word, PowerPoint a další. Další důležitou funkcí je možnost si od Copilotu nechat přeformulovat již vytvořený text a nebo vytvořit např. prezentaci na základě obsahu dokumentu ve Wordu. V PowerPointu je pak možné si např. říct o předělání prezentace, aby obsahovala méně textu a více relevantních obrázků apod.

Copilot v Outlooku pak pomůže se souhrnem e-mailové komunikace, kterou nemusíte v případě potřeby číst celou detailně a Copilot v Teams vám zase udělá souhrn schůzky a je pak možné se např. i doptávat, jaké úkoly jste např. ve schůzce dostali nebo jestli vás někdo ve schůzce zmínil apod.

Copilot pro Microsoft 365 je dostupný jako placený doplněk a stojí 30 dolarů/měsíc na jednoho uživatele.

Na závěr ješte rychlá zmínka o službě Copilot pro koncové uživatele. Ta je dostupná ve dvou variantách: Copilot(zdarma) a Copilot Pro (placená služba). Copilot Pro stojí 20 dolarů měsíčně, z důvodu prozatímní nepodpory českého jazyka ale není zatím možné službu Copilot Pro v České republice objednat. Podpora češtiny je plánována na první polovinu roku 2024. Copilot Pro umožňuje využít vždy nejnovější modely (jako GPT 4 Turbo) nebo generovat obrázky v lepší kvalitě a jiném rozložení stran než 1:1. 

Žádné komentáře:

Okomentovat