středa 29. června 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (51-55)

51.     Jaké jsou možnosti formátování písma?

Po napsání běžného textu je nejčastější úpravou, kterou uživatelé s textem dělají, právě formátování písma. Tím se myslí změna vzhledu. Jelikož se jedná o nejčastější úpravu, naleznete příkazy pro formátování hned na první kartě na pásu karet – Domů ve skupině Písmo.


1. Slouží pro nastavení typu písma
2. Umožňuje nastavit velikost písma
3. Zvětší velikost písma
4. Zmenší velikost písma
5. Slouží pro nastavení velikosti písmen
6. Vymaže veškeré formátování a ponechá pouze holý text v základním formátu
7. Nastaví řez tučné písmo
8. Nastaví řez kurzívy
9. Nastaví podtržené písmo
10. Přeškrtne vybraný text
11. Nastaví dolní index
12. Nastaví horní index
13. Aplikuje jeden z vybraných textových efektů
14. Nastaví barvu zvýraznění textu
15. Nastaví barvu textu

52.     Jaké jsou možnosti formátování odstavce?

Hned vedle skupiny příkazů Písmo se nachází skupina Odstavec, kde naleznete příkazy pro formátování odstavce.
 

1. Tvorba odrážek
2. Číslování textu
3. Víceúrovňové číslování
4. Snížení úrovně textu
5. Zvýšení úrovně textu
6. Řazení textu
7. Zobrazení netisknutelných znaků
8. Zarovnání vlevo
9. Zarovnání na střed
10. Zarovnání vpravo
11. Zarovnání do bloku
12. Řádkování a vzdálenost odstavců
13. Stínování
14. Ohraničení odstavce

53.     Jaká je minimální a maximální velikost písma?


Velikost písma je udávána v bodech. Nejsou to tedy žádné centimetry, milimetry,
palce anebo jiné jednotky. Minimální velikost písma je 1, maximální 1638 bodů. Z toho vyplývá, že nabídka zobrazená při formátování písma zobrazuje pouze vybrané hodnoty od velikosti 8 do velikosti 72, ale že skutečný rozsah je mnohem větší.

54.     Jak napsat ve Wordu chemický vzorec?

Chemický vzorec se z hlediska běžného psaní ve Wordu liší dolním indexem udávajícím počet atomů daného prvku. Pomocí funkce dolního indexu, kterou najdete na kartě Domů ve skupině Písmo, stačí označit čísla, která se mají stát dolním indexem, a klepnout na danou ikonu.

  

55.     Jaké jsou možnosti označování textu?

Jedno slovo
Na slovo dvakrát klikněte levým tlačítkem myši.
Dvě a více slov
Jednou levým tlačítkem myši klikněte na první slovo, které si přejete označit, držte tlačítko stisknuté a táhněte směrem k dalšímu slovu vpravo nebo vlevo. Tímto způsobem je možné označit i rozsáhlý blok.
Celá věta
Stiskněte Ctrl a klepněte kamkoliv do věty.
Celý odstavec
Kdekoliv v odstavci třikrát klikněte levým tlačítkem myši.
Celý řádek
Nastavte kurzor myši za levý okraj dokumentu tak, aby se šipka myši zobrazila zrcadlově překlopená, a klikněte levým tlačítkem myši. Řádek, u kterého byla myš nastavena, bude označen.
Celý dokument
Někdy je třeba provést změnu v celém dokumentu. Označovat celý soubor některým z uvedených způsobů může být v případě desítek stran nepříjemné. Pro označení celého dokumentu do bloku nastavte myš za levý okraj dokumentu tak, aby se šipka zrcadlově překlopila. Poté klikněte třikrát za sebou levým tlačítkem myši. Označit celý dokument lze také pomocí klávesové zkratky Ctrl + A
Klávesami
Blok lze označit i prostřednictvím klávesnice. Nastavte se na začátek budoucího bloku a stiskněte klávesu Shift. Za současného držení klávesy Shift stiskněte a držte některou z kurzorových kláves (šipek). Blok se začne označovat.


Žádné komentáře:

Okomentovat