čtvrtek 10. března 2016

Poznámkový blok pro předměty ve OneNote je tady!Tento doplněk pro Onenotový poznámkový blok předmětu (otevřený v OneNotu 2013 nebo 2016) umožňuje učitelům ušetřit čas a pracovat se svými poznámkovými bloky předmětu ještě efektivněji. Mezi funkce patří:
 • Jednoduchá a rychlá distribuce nových stránek nebo oddílů studentům v jedné nebo víc třídách
 • Jednoduchá distribuce části textu, obrázku nebo rukopisu všem studentům v poznámkovém bloku předmětu
 • Individualizovaná výuka díky distribuci nových materiálů konkrétním studentům nebo skupině studentů
 • Jednoduché a rychlé kopírování knihovny obsahu do víc poznámkových bloků předmětů
 • Rychlé sekvenční kontrolování práce studentů (úkoly, kvízy atd.) v jedné nebo více třídách
 • Snadno spustitelná funkce Poznámkového bloku předmětu
 • Dostupnost užitečných zdrojů pro profesionální rozvoj a materiálů od komunity

Karta Poznámkový blok předmětu

Po nainstalování doplňku Poznámkový blok předmětu najdete ve OneNotu kartu Poznámkový blok předmětu.Obsah

Tato skupina nástrojů je určená pro distribuování stránek nebo oddílů studentům nebo skupinám studentů.

Distribuovat stránku


Pomocí této možnosti můžete snadno distribuovat stránky všem studentům ve třídě.
 1. Přejděte do knihovny obsahu nebo do prostoru pro spolupráci, kde jsou stránky, které budete chtít distribuovat.
 2. Vyberte stránku. Můžete také vybrat více stránek, které budete chtít distribuovat, a to tak, že kliknete na stránku, stisknete a podržíte klávesu SHIFT a potom kliknete na další stránku.
 3. Klikněte na Distribuovat stránku.
 4. Zvolte oddíl studenta, do kterého chcete stránky zkopírovat. Ty se pak zkopírují do všech soukromých poznámkových bloků studentů, ve kterých je tento oddíl.
TIP   Pokud student takový oddíl nemá nebo si ho odstranil, oddíl se mu automaticky vytvoří a stránka se do něj vloží.

Distribuce jednotlivcům nebo skupinám

Pomocí této funkce můžete nechat stránku odeslat pouze konkrétním studentů a ne všem ve třídě. Kromě toho můžete definovat skupiny studentů a získat tak různé možnosti distribuce.
Křížová distribuce poznámkových bloků

Tuto funkce vám umožní odeslat stránku do více poznámkových bloků předmětů najednou.
 1. Přejděte do knihovny obsahu nebo do prostoru pro spolupráci, kde jsou stránky, které budete chtít distribuovat.
 2. Vyberte jednu nebo více stránek. Pokud budete chtít k distribuci vybrat více stránek, podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na stránky, které chcete vybrat.
 3. Klikněte na rozevírací seznam Distribuovat stránku a potom klikněte na Křížová distribuce poznámkových bloků.
 4. Zvolte poznámkové bloky předmětu, do kterých budete chtít vybrané stránky distribuovat (na levé straně níže uvedeného obrázku).
 5. Zvolte oddíl studenta, do kterého chcete stránky zkopírovat (na pravé straně níže uvedeného obrázku), a klikněte na Kopírovat.

TIP   Tady je další způsob, jak najít řadu z těchto nástrojů: Klikněte na libovolné stránce pravým tlačítkem myši a v nabídce vyhledejte příkaz pro distribuci stránky.

Tip: Distribuce obsahuKlikněte pravým tlačítkem myši na část stránky – včetně libovolného zvýrazněného textu, obrázku nebo rukopisně vybrané nepravidelné části – a zvolte možnost pro distribuci obsahu. Udělá se výtah stejné sady oddílů pro studenty a tento obsah budete moct hned všem studentům rychle poslat.
Učitel může například psát poznámky rukou do knihovny obsahu, které uvidí celá třída, a pak si zaznamenat určitý problém pomocí klávesnice nebo rukou. Učitel vybere a klikne pravým tlačítkem myši na určitou část obsahu, vybere možnost pro distribuci obsahu a bude moct rychle poslat jenom danou část obsahu do určitého oddílu jednotlivých studentů ve třídě.

Distribuce nového oddílu

Slouží k odeslání nového, prázdného oddílu všem studentům. Můžete pomocí ní například v poznámkového bloku všech studentů vytvořit nový oddíl Cvičení.
TIP   Umožní tak vytvořit nový oddíl v soukromém poznámkovém bloku všech studentů a pak jim pomocí funkce Distribuovat stránku, která je uvedena výše, poslat skupinu stránek.

Distribuce knihovny obsahu

Slouží ke kopírování stávajících oddílů Knihovny obsahu (například hlavního poznámkového bloku výuky) do jednoho nebo víc poznámkových bloků předmětu.
TIP   Tato funkce může být užitečná na začátku semestru nebo školního roku.

Revize
Umožňuje učiteli rychle zkontrolovat práci studentů, kterou mají na stránce ve svých poznámkových blocích.

Zkontrolovat práci studentů

 1. Vyberte poznámkový blok předmětu.
 2. Klikněte na Zkontrolovat práci studentů.
 3. Zvolte oddíl, například Domácí úkoly.
 4. Na pravé straně se otevře podokno, které umožňuje vybrat studenta.
  TIP   Studenty můžete seřadit podle příjmení a také si rozbalit/sbalit všechny jejich úkoly.

Křížová kontrola poznámkových bloků

Umožňuje zkontrolovat úkoly v několika poznámkových blocích předmětu v případě, že vyučující vyučuje stejný kurz v různou dobu. Učitel matematiky může například v pondělí rozdistribuovat list do třech poznámkových bloků pro předměty a ve středu pak pomocí této funkce práci rychle zkontrolovat pro všechny tři třídy.
 1. Klikněte na Zkontrolovat práci studentů > Křížová kontrola poznámkových bloků.
 2. V poli Křížová kontrola poznámkových bloků nejdříve zvolte poznámkové bloky předmětu a pak vyberte požadovaný oddíl a klikněte na Revize.
 3. Otevře se vám okno umožňující kliknout na kteréhokoli studenta z vybraných poznámkových bloků. Ve OneNotu se zobrazí stránka studenta, kde ji můžete rychle opravit a oznámkovat.
  TIP   Studenty můžete seřadit podle příjmení a také si rozbalit/sbalit všechny jejich úkoly.

Správa
Každým z těchto tlačítek spustíte prohlížeč pro přístup k aplikaci Poznámkový blok předmětu v Office 365. Pak můžete spravovat jednotlivé funkce v Poznámkovém bloku předmětu online.

Zdroje

Profesionální rozvoj

Toto tlačítko zobrazí nejrůznější užitečné zdroje a další informace a tipy.

Odeslat názor

Tlačítko Odeslat názor na pásu karet vám umožňuje poslat váš názor přímo vývojovému týmu. Když na něj kliknete, otevře se váš výchozí poštovní klient, abyste nám mohli poslat e-mailovou zprávu.

Instalace doplňku Poznámkový blok předmětu

Doplněk Poznámkový blok předmětu vyžaduje OneNote 2013 nebo 2016 – zkontrolujte, jestli máte nainstalovanou jednu z těchto verzí. Pokud máte OneNote spuštěný, pak ho před spuštěním instalačního programu zavřete.
Pokud chcete doplněk nainstalovat, spusťte instalační soubor doplňku Poznámkový blok předmětu, který máte od správce IT. Tady je několik tipů:
 • Pokud máte Windows 10, zkontrolujte, že používáte desktopovou verzi OneNotu (OneNote 2013 nebo 2016) a ne aplikaci OneNote ze Storu (která se jmenuje jednoduše OneNote).
 • Při instalaci nainstalujte aplikaci pro všechny uživatele, pokud je to možné.
 • Pokud se instalace dokončí, ale doplněk po otevření OneNotu nevidíte, restartujte počítač.
 • Pokud ho neuvidíte ani po restartování počítače, podívejte se prosím na kroky pro řešení potíží uvedené níže.
 • Pokud budete mít s instalací nějaké problémy, pište prosím na adresu onenote.classnotebook@uservoice.com.

Řešení potíží

Tvrdě jsme pracovali na tom, abychom tuto privátní alfa verzi zpřístupnili v co nejlepším stavu. I tak ale můžete narazit na určité nedostatky. Níže uvádíme informace o několika běžných problémech a jejich řešeních.

OneNote se nerestartuje

Někdy se může zobrazit oznámení, že doplněk přestal fungovat, a výzva, abyste OneNote restartovali. Pokud ho nerestartujete, OneNote nemusí nikdy dokončit svoje spuštění (při spuštění se zobrazí panel načítání a pak se zobrazí chybová zpráva „Omlouváme se, ale OneNote se teď nepovedlo spustit.“). V takovém případě prosím postupujte podle následujících kroků.
 1. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+Del a vyberte Správce úloh.
 2. Klikněte na kartu Podrobnosti.
 3. Klikněte postupně na všechny procesy OneNote.exe a vyberte Ukončit úlohu.
 4. Totéž udělejte pro všechny instance procesu DllHost.exe (možná, že žádné nebudou).
 5. Restartujte OneNote.

Doplněk Poznámkový blok předmětu se nezobrazuje na pásu karet

V některých případech bude doplněk ve OneNotu zakázaný. Pokud k tomu dojde, nezobrazí se na pásu karet. Pokud budete chtít doplněk znovu povolit, udělejte toto:
 1. Ve OneNotu klikněte na Soubor > Možnosti.
 2. V okně Možnosti aplikace OneNote vyberte Doplňky a zkontrolujte, jestli se zobrazí doplněk Poznámkový blok předmětu. Pokud ne, klikněte v části Aktivní na Přejít v dolní části stránky.
 3. Zaškrtněte v tomto seznamu políčko Doplněk Poznámkový blok předmětu a potom klikněte na OK.
 4. Po chvíli by se měla na pásu karet zobrazit příslušná karta. Pokud se na něm nezobrazí, přejděte na Soubor >Možnosti > Doplňky a klikněte na Přejít.
 5. Klikněte na položku Doplněk Poznámkový blok předmětu a zkontrolujte, jestli se v dolní části okna nezobrazí chybová zpráva. Pokud ano, kontaktujte tým na adrese classnotebook@onenote.uservoice.com.

  Poznámka: Převzato z https://support.office.com/cs-cz/article/Pokyny-k-dopl%C5%88ku-Pozn%C3%A1mkov%C3%BD-blok-p%C5%99edm%C4%9Btu-pro-OneNote-verze-Preview-cd84f1a6-945e-48fb-8fd9-e338a3eeedaa?omkt=cs-CZ&ui=cs-CZ&rs=cs-CZ&ad=CZ a doplňěno o vlastní obrázky. 

3 komentáře: