pátek 9. listopadu 2012

Jak na formuláře ve službě SkyDrive?

Velice zajímavou a užitečnou funkcí, která byla v tomto týdnu přidána do služby SkyDrive, resp. aplikace Excel Web App, je možnost tvorby formulářů. Možnosti jejich využití jsou téměř neomezené, v rámci školních prostředí je můžete použít např. pro:

 • dotazníky, které mají žáci vyplňovat
 • registrace učitelů a žáků na nějakou školní akci
 • přihlášení na kurz konající se ve vaší škole 
 • a mnoho dalších případů
Základním předpokladem pro možnost tvorby takových dotazníků je vytvořený účet Microsoft. Pokud jej nemáte, stačí si takový během několika minut vytvořit např. na adrese www.skydrive.cz

Po přihlášení do služby SkyDrive stačí v horní části okna klepnout na položku Vytvořit a vybrat příkaz Sešit Excelu. Stačí zadat jeho název a po klepnutí na tlačítko Vytvořit se načte aplikace Excel Web App, ve které se na kartě Domů ve skupině Tabulky nachází tlačítko Průzkum. Po klepnutí na něj vyberte volbu Nový průzkum (při prvním vytváření průzkumu zde ani jiná možnost není, pokud ale na toto tlačítko klepnete již po vytvoření průzkumu, zobrazí se také nabídky Zobrazit průzkum, Upravit průzkum, Odstranit průzkum a Sdílet průzkum). Otevře se okno, ve kterém máte možnost zadat požadované otázky do vašeho dotazníku. V horní části okna máte možnost zadat název průzkumu, případně popis průzkumu, kde např. popíšete, za jakým účelem je dotazník vytvořen, na co budou sebraná data použita apod.

Pro zadání první otázky klepněte do připraveného pole a v zobrazeném dialogovém okně zadejte text otázky, případně nějaké její upřesnění. V položce Druh odezvy máte možnost nastavit, o jaký typ otázky se bude jednat. Na výběr máte z těchto variant:
 • Text
 • Text odstavce
 • Číslo
 • Datum
 • Čas
 • Ano/Ne
 • VolbaPo zadání všech údajů pro první otázku klepněte na Hotovo. Pravděpodobně se váš dotazník bude skládat z více otázek, proto nyní klepněte na Přidat novou otázku a postupujte analogicky dle předchozího popisu v této i v případných dalších otázkách. 

Jakmile budete mít zadány všechny otázky je možné klepnout na tlačítko Uložit a zobrazit, které provede přesně to co avizuje. Uloží dotazník a zobrazí vám jeho grafickou podobu, kterou uvidí koncoví uživatelé. 


Aby ale mohli váš dotazník vyplnit, je nejprve nutné ho k nim dostat a to nejčastěji v podobě odkazu, který jim předáte mailem, na Facebooku, Twitteru, na svých webových stránkách apod. Tento odkaz vytvoříte po klepnutí na tlačítko Sdílet průzkum. Následně jste informování, že pomocí odkazu může kdokoliv dotazník vyplnit i bez nutnosti přihlášení, ale pochopitelně se již nedostane k výsledkům (ty vidíte pouze vy ve formě přehledného souboru ve formátu aplikace Excel). Abyste uživatelům nepředávali vygenerovaný dlouhý odkaz, je možné jej pomocí tlačítka Zkrátit upravit na přijatelnější formu. 


Následně tedy jen stačí odkaz rozdistribuovat a sledovat, jak se vám vaše tabulka pro sběr odpovědí začíná plnit. Následně s ní můžete pracovat buď v Excel Web App nebo v klasickém Excelu.
1 komentář: