pondělí 3. prosince 2012

Vydán Windows MultiPoint Server 2012

V minulých dnech byl dokončen vývoj dalšího zajímavého produktu z dílny společnosti Microsoft – Windows MultiPoint Serveru 2012. Nová verze přináší mnoho novinek, na které se nyní podíváme. Nutno podotknout, že řešení založené na Windows MultiPoint Serveru (dále jen WMS) je čím dál populárnější, a to i z důvodu ukončení vývoje produktů rodiny Small Business Serveru.

Pokud o WMS slyšíte poprvé, vězte, že se jedná o samostatný operační systém založený na známém Windows Serveru, doplněný o zajímavé funkcionality. Mezi ty nejzajímavější patří podpora tzv. zero klientů – multifunkčních hubů, které mohou sloužit jako samostatná počítačová stanice, kdy veškerá komunikace probíhá přes vzdálenou plochu či konzolu pro kontrolu a ovládání připojených stanic.

Primárně se jedná o nízkonákladové řešení, protože pořízení takových stanic je opravdu levné, a tak je jeho využití směřováno hlavně do škol, knihoven a využívání nenáročných kancelářských aplikací. Ale v případě potřeby může WMS (a zejména WMS2012) sloužit i jako výkonný terminálový server pro aplikace všech typů.

Ve Windows MultiPoint Serveru 2012 se můžete oproti předchozí verzi setkat zejména s těmito novinkami:

Prostředí Windows 8 – jelikož je WMS 2012 založen na Windows Serveru 2012 (a tím pádem má stejné jádro jako Windows 8), uživatelé tak pracují v prostředí Windows 8. Kromě nového vzhledu, nabídky Start a dalších novinek známých ve Windows 8 se uživatelé mohou těšit na vylepšenou podporu USB zařízení a podporu vícedotykového ovládání na přímo připojených klientech.

Nový MultiPoint Dashboard – až do verze 2011 byly správcovské a ovládací příkazy dostupné v jedné konzoli nazvané MultiPoint Manager. Toto řešení ale nebylo vhodné pro všechny situace, protože např. v oblasti školství správce nepotřebuje mít vždy přístup k ovládání učebny, ale hlavně by neměl mít učitel přístup ke správcovských nástrojům daného serveru. Proto vznikla nová konzole MultiPoint Dashboard, která je právě určena např. pro učitele, kdy tyto účty začleníte do nové skupiny Dashboard User. Takový člen pak bude mít přístup k monitorování stanic, blokování uživatelů, omezení přístupu k Internetu apod. Nově pak budou moci využívat funkce, jako jsou chatování s klienty či převzetí kontroly nad ovládáním stanice.

Ochrana disku a instalace – další významnou novinkou, která chrání instalaci WMS 2012 před neoprávněnými zásahy je funkce Disk Protection. Pomocí ní máte možnost při každém restartu serveru vrátit vše do původní podoby a uživatelé tak budou mít vždy funkční a čistý systém, jelikož se veškeré změny promítají pouze do dočasné cache paměti. Ideální je tedy např. pro odloučená pracoviště, kiosky a knihovny, obecně pro prostředí, kde není dostupná neustálá přítomnost technických pracovníků. Tato funkce vychází z populárního nástroje Windows SteadyState.

Monitorování klientů – další novinkou je možnost monitorování i těch klientů, kteří nejsou přímo připojeni k WMS 2012. Stačí, pokud na těchto počítačích běží operační systém Windows 7 nebo Windows 8, a po instalaci tzv. MultiPoint Connectoru je možné tyto stanice vidět i v Dashboardu a provádět s nimi stejné operace jako s klasickými MultiPoint stanicemi.

Virtualizace desktopů – v edici Premium je možné, aby správci povolili roli Hyper-V a vytvořili virtuální stroje se systémem Windows 7 nebo Windows 8. Celý proces je díky tomu, že vše běží na jednom serveru, velice jednoduchý a je pro něj připraven praktický průvodce. IT odborníci toto řešení znají pod zkratkou VDI. Důvody pro implementaci této funkce byly zejména dva:

a, výkon stanic – v případě, že uživatel potřeboval výkonnější stanici, v prostředí se zero klienty nebyla téměř možnost, jak toho docílit. V rámci virtualizovaných desktopů záleží pouze na nastavení klienta, kolik bude využívat systémových prostředků serveru.

b, kompatibilita aplikací – jak již bylo napsáno, celé řešení je založeno na principu vzdálené plochy. Ačkoliv většina softwarových produktů nemá v terminálovém prostředí problém, můžete narazit na některou, která není s tímto řešením kompatibilním. Po nasazení virtualizovaných desktopů vám odpadá i tento možný problém.

Zkušební verzi si můžete stáhnout zde a v případě zájmu a potřeby ji bez problémů přeměnit na plnou verzi prostým zadáním produktového klíče.

Žádné komentáře:

Okomentovat