středa 7. listopadu 2012

Jak aktivovat Windows 8?

U nového operačního systému Windows 8 máte jako školní zákazníci v případě použití tzv. MAK (Multiple Activation Key) aktivačních klíčů tři základní možnosti, jak takovou aktivaci provést. 

Jestliže používáte pro nasazení operačních systému některý z nástrojů pro tvorbu referenčního počítače, sejmutí image a její následné nakopírování na ostatní stanice, je možné již do této image přidat instalační klíč. Po zkopírování a prvním spuštění Windows 8 systém sám rozpozná, že byl již zadán produktový klíč a automaticky se aktivuje.

Druhou možností je ruční zadání před příkazový řádek, který je nutné spustit v režimu s administrátorským oprávněním. To provedete tak, že v nabídce Start vyhledáte příkaz „cmd“ a následně na výsledek hledání (Příkazový řádek) klepnete pravým tlačítkem myši. V dolní části okna se zobrazí nabídka, ve které zvolíte možnost Spustit jako správce. V nově otevřeném okně příkazového řádku pak zadejte následující příkaz (kde za X dosaďte platný MAK produktový klíč):

Slmgr.vbs –ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Třetí možností aktivace je přes grafické rozhraní. V nabídce Start spusťte příkazový řádek a zadejte příkaz „slui 3“ (bez uvozovek). V zobrazeném okně pak stačí jen zadat produktový klíč a systém aktivovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat