pondělí 4. července 2011

Hotmail rychlejší a krásnější

Základním důvodem pro přepracování kódu bylo, že starší Hotmail vyžadoval data od serveru pokaždé, pokud to bylo zapotřebí. Například pokud jste se přihlásili do schránky, byl vznesen dotaz na seznam posledních emailů. Pokud jste poslední email otevřeli, přečetli a zase zavřeli, před opětovném zobrazením seznamu emailů byl znovu vznesen dotaz na server. Nový Hotmail jde na to jinak a ukládá tato data v mezipaměti (cache). Taktéž např. přečtený email je uložen do této paměti, takže jeho znovuotevření je otázkou milisekund.

Co bývá většinou problémem u ukládání do cache paměti, je moment, kdy lze poznat, že se obsah na serveru změnil, a tudíž je nutné aktualizovat i cache paměť. V novém Hotmailu server rozpozná, že se cokoliv ve vašem účtu změnilo (např. přišla nová zpráva), a pošle zprávu prohlížeči, ten si nová data zesynchronizuje.

Je samozřejmé, že je nutné dbát pečlivě na bezpečnost a ochranu osobních údajů, a tak se při každém uzavření okna prohlížeče nebo odhlášení od Hotmailu kompletně smažou relevantní data z cache paměti.

Během průzkumu mezi uživateli bylo zjištěno, že první, co udělají po přihlášení do schránky, je letmé prohlédnutí předmětů jednotlivých zpráv v seznamu, a dle toho se rozhodnou, jakou zprávu si přečtou jako první. Proto se Microsoft rozhodl využít tento čas, kdy člověk sleduje a analyzuje předměty zpráv, aby mezitím přednačetl celé poslední zprávy. Většinou totiž další aktivitou bývá právě jejich otevření a čtení.

Další typickou aktivitou uživatele je dle průzkumu po přečtení zprávy otevření té následující. Proto se automaticky při čtení jedné zprávy automaticky přednačítá ta následující.


V dřívější verzi Hotmailu se také čekalo při provedení jakékoliv operace na odpověď ze serveru, než jste viděli její výsledek. Například při smazání emailu se tento požadavek předal serveru, server email smazal, poslal zprávu o provedení prohlížeči a ten teprve ukázal uživateli novou stránku, již bez smazané zprávy. Asi již tušíte, jak je to provedeno v Hotmailu novém. Pokud smažete zprávu, okamžitě je z vašeho seznamu odstraněna, a zatímco provádíte jakékoliv další aktivity, prohlížeč pošle notifikaci serveru o smazání dané zprávy a server ji automaticky smaže.

V následující tabulce vidíte tři nejčastější aktivity a srování času pro jejich vykonání ve starém a novém Hotmailu.


Hotmail (prosinec) Hotmail (červen)
Otevření zprávy 3,3s 0,18s
Smazání zprávy 3,1s 0,14s
Napsání zprávy 4,3s 0,20s
A pro názornou ukázku ještě přikládáme jako důkaz video.

Když si spočítáte, kolikrát denně např. pracujete s emailem a kolik času vám nový Hotmail ušetří, jedná se už o minuty a někdy i desítky minut, což je zajisté velice příjemné. A podobně jako u novinek ve SkyDrive, i v Hotmailu jsou připravovány nová a nová vylepšení, o kterých vás budeme informovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat