pondělí 4. července 2011

Interactive Classroom - přichází zcela nový způsob výuky

Pro systém Microsoft Office 2007/2010 je ke stažení několik velice zajímavých doplňků, které umožní ještě více využít aplikace této sady při vzdělávání a vytvořit tak mnohem zábavnější, interaktivnější a efektivnější hodinu. O jednom z nich – Mouse Mischief – jsme vám již psali a mezi učiteli i žáky si získal velkou oblibu. V tomto článku se podíváme na neméně zajímavější doplněk Interactive Classroom, který toho umí ještě více, než pouhé hlasování.


Podobně jako Mouse Mischief je i tento doplněk ke stažení zcela zdarma ze stránek společnosti Microsoft, konkrétně z této stránky.
Interactive Classroom je provázán s aplikacemi PowerPoint a OneNote. Předpokládám, že aplikaci PowerPoint znáte téměř všichni a OneNote se pomalu ale jistě začíná do podvědomí učitelů i žáků dostávat také. Připomínáme, že na portálech Moderní Učitel a Moderní Správce naleznete články a příručky seznamující s tímto produktem. U Microsoft Office 2010 je OneNote dokonce součástí všech sad tohoto balíčku, takže ať si pořídíte nekomerční verzi domů nebo akademickou licenci pro školy, OneNote 2010 budete mít vždy k dispozici. Pro ty z vás, kteří s aplikací OneNote ještě nikdy nepracovali, jen podotknu, že se jedná o velice propracovaný poznámkový sešit s možností vkládání libovolných objektů, psaní a zvýrazňování na jakémkoliv místě v sešitě, možností školního linkování a dalších desítek velice zajímavých vlastností a stojí za to ji minimálně vyzkoušet. Například pro oficiální výukové kurzy společnosti Microsoft, tzv. MOC jsou studijní materiály k dispozici výhradně ve formátu aplikace OneNote, namísto dřívějšího PDF formátu.
Více informací o OneNote naleznete také např. na těchto stránkách
Pojďme se tedy podívat, co Interactive Classroom nabízí a umí. Primární funkcí tohoto doplňku je možnost vysílání prezentace ve školní síti, resp. počítačové učebně. Využití je pak takové, že učitel svojí prezentaci posílá ve školní síti studentům do aplikace OneNote a studenti vidí prezentaci přímo na svých monitorech. K čemu je to dobré? A proč jej používat, když máme všude dataprojektor? Představme si několik situací, jak to v dnešní době často s prezentacemi a jejich využitím ve výuce vypadá.
  • Prvním a nejméně efektivním způsobem je ten, kdy učitel svojí prezentaci odkliká studentům na projekčním plátně a studenti si tak z hodiny odnášejí papírové poznámky, často nevalné kvality.
  • Druhou, o něco lepší variantou je ta, kdy učitel dá na konci hodiny svoji prezentaci žákům k dispozici. Výhodou je, že studenti kromě svých papírových zápisků mají k dispozici i celou výukovou prezentaci včetně grafických objektů apod. Pořád ale má student část informací v papírovém sešitu a část v elektronické podobě.
  • Nebylo by lepší mít všechny informace v jedné elektronické podobě, v jednom souboru? A to je právě to, co Interactive Clasroom umí. Studenti totiž pouze pasivně nesledují na svých monitorech výukovou prezentaci, ale mohou si do ní dělat svoje vlastní poznámky, dokreslovat, zvýrazňovat, dopisovat a na konci hodiny si celý soubor uložit a poslat emailem nebo uložit či na některé z webových úložišť, např. SkyDrive (který umí navíc i synchronizaci těchto souborů). Každý student je jiný, každý si dělá jiné zápisky a tak pro někoho je například procesor počítače naprosto neznámé téma a tak si do svého sešitu v aplikaci OneNote udělá poznámek hodně, zatímco spolužák, který je v IT znalý si jich udělá méně. Každý žák má tak na konci hodiny kompletní grafickou prezentaci doplněnou o poznámky, které právě on potřebuje.


Po instalaci tohoto doplňku se v aplikacích PowerPoint a OneNote objeví nová karta Academic, která se však v jednotlivých aplikacích liší. Zatímco v PowerPointu má kromě možnosti vysílat prezentaci navíc i funkční tlačítka pro vytvoření hlasovacích snímků apod., v aplikaci OneNote disponuje pouze funkcí k připojení nebo odpojení od vysílané prezentace.Možná si někteří z vás říkají, proč další doplněk pro hlasování, když je tu Mouse Mischief? Je to proto, že Mouse Mischief je určen primárně pro klasické učebny, kde je maximálně jeden, většinou učitelský počítač a žáci nemají svoje vlastní PC. Ale proč by měl učitel v počítačové učebně, kde každý má počítač (a samozřejmě i myš), používat pro hlasování další a bezdrátové myši, když může využít již ty existující?

Postup je tedy snadný. Učitel si klasicky v PowerPointu vytvoří svojí vlastní výukovou prezentaci a na kartě Academic pomocí tlačítek Multiple Choice, Yes/No nebo True/False vytvoří další, hlasovací snímky. Pro vzdělávací účely je možné dát tyto snímky z hlediska pořadí snímků v celé prezentaci kamkoliv, nejčastěji se ale používají dvě umístění:
  • Na začátku prezentace – to se hodí v případě, kdy učitel chce již na začátku hodiny zjistit, jak jsou na tom studenti v oblasti probíraného tématu, aby věděl, jak moc může jít do hloubky v dané látce a jak moc může spoléhat na komunikaci se studenty ohledně daného tématu. Díky tomuto hlasování na začátku hodiny tyto informace ihned zjistí a to navíc anonymně, takže odpadá problém s tím, že se někteří žáci stydí přiznat, že toho o probírané látce moc neví. 
  • Na konci prezentace – tento způsob se zase používá tehdy, pokud učitel chce zjistit, jak jeho hodina byla z hlediska výuky úspěšná a kolik si toho žáci z hodiny pamatují. Opět je hlasování anonymní, takže se žáci nemusí stydět přiznat, že látku zcela nepochopili a případně pak již osobně požádat o dovysvětlení.
Po vytvoření celé prezentace učitel pomocí tlačítka Start Session začne prezentaci v doplňku Interactive Classroom vysílat. V zobrazeném okně má možnost zadat název prezentace. Je vhodné zadat upřesňující název prezentace a to z toho důvodu, že pokud tento doplněk bude ve vedlejší učebně využívat i váš kolega a pojmenujete prezentace jako Prezentace1 a  MojePrezentace, těžko budou žáci vědět, ke které prezentaci se mají připojit. Zároveň je zde možné nastavit heslo pro připojení k prezentaci, spustit vysílání z aktuálního snímku či vysílat prezentaci po zabezpečeném protokolu HTTPS. Nyní již stačí kliknout na tlačítko Start a prezentace je vysílána. Otevře se nové okno s jedinou kartou Home, na které je možné objekty na snímcích zvýrazňovat či spouštět hlasování na vybraných snímcích.


Teď přichází na řadu studenti. V aplikaci OneNote si na kartě Academic kliknou na tlačítko Join Session. V zobrazeném okně nabízených a vysílaných prezentací si vyberou požadovanou prezentaci a kliknou na  tlačítko Join, potvrdí ještě případně potvrzení o zabezpečení a v tu chvíli vidí v aplikaci OneNote stejnou prezentaci, jako vysílá jejich učitel jen s tím rozdílem, že si do ní mohou dělat jakékoliv poznámky, zvýrazňovat pojmy apod.Velkou výhodou je také vlastnost, že učitel ale neustále vysílání celé prezentace řídí, tj. když on přejde na svém počítači ze snímku 2 na snímek 3, celé třídě se v aplikaci OneNote přepne aktivní snímek na třetí. A jakmile v prezentaci narazí na snímek s hlasováním, stačí stisknout tlačítko Start Poll (Spustit hlasování) a v tu chvíli se všem žákům zobrazí hlasovací okno s možností výběru odpovědí. Učitel na svém monitoru zároveň vidí, kolik času od spuštění hlasování již uběhlo a kolik žáků ve třídě již odpovědělo. Jakmile odpoví všichni žáci (či jiný, požadovaný počet), učitel kliknutím na tlačítko Stop Poll (Ukončit hlasování) hlasování ukončí. V tu chvíli se mu zobrazí přehledný grafický přehled výsledků hlasování. Jednoduché, efektivní, interaktivní. Po dokončení výuky může učitel ukončit vysílání prezentace stisknutím tlačítka Stop Session, nicméně (a to je důležité), žákům v aplikaci OneNote zůstává celá prezentace včetně jejich osobních poznámek a je pouze na nich, jak s vytvořeným souborem naloží.

Náhled obrazovky učitele.

Náhled obrazovky studenta.
Z výše uvedených řádků je vidět, že Interactive Classroom přináší do výuky v počítačových učebnách zcela nové prvky interaktivity a využití nových aplikací a umožňuje studentům si vést pouze elektronický sešit. Budeme rádi, pokud se o využívání doplňku Interactive Classroom ve vaší škole podělíte s ostatními v komentářích nebo na našem facebookovém profilu.

Žádné komentáře:

Okomentovat