pondělí 5. prosince 2016

333 tipů pro Windows 10 (166-170)

166.     Jak připojit počítač do domény?


Doménové prostředí se používá zejména ve firemním prostředí a je založeno na hlavních počítačích – serverech a běžných počítačích pro uživatele. Aby bylo možné snadno mezi sebou komunikovat, vzdáleně spravovat počítače, uživatelské účty apod., je nutné, aby všechny tyto počítače byly v doméně. Pokud potřebujete připojit počítač do domény, je nutné znát přesný název domény a mít uživatelské oprávnění pro přidání počítače do domény. Pak jen stačí kliknout v panelu Systém klepnout na položku Změnit nastavení, která se nachází ve skupině Nastavení názvu počítače, domény a pracovní skupiny.
Na kartě Název počítače klikněte na tlačítko Změnit, přepněte v dolní části tlačítko na Domény a zadejte celý název domény. Po chvíli se zobrazí okno pro zadání uživatelských údajů toho, kdo má oprávnění přidat daný počítač do domény. Pokud je vše v pořádku, zobrazí se okno Vítejte v doméně a po restartu počítače je již počítač připojen do domény a vy se můžete přihlásit svým doménovým účtem.

167.     Jak nastavit IP adresu počítače?


V mnoha situacích při nastavování nové sítě, při konfiguraci nového připojení nebo při testování jste nuceni nastavit ručně IP adresu vašeho počítače. Pro každého IT odborníka je samozřejmě toto věc snadná, ale co když je o takový úkon požádán začínající uživatel. Není se čeho bát, nastavit IP adresu, pokud vám někdo řekl na jakou hodnotu, je věc snadná. Stačí, když si v Ovládacích panelech otevřete panel Centrum sítových připojení a sdílení, v levé části kliknete na položku Změnit nastavení adaptéru a na vybraném síťovém adapteru kliknete pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti. Nyní jen stačí v seznamu položek dvakrát kliknout na tu se jménem Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4). V nabídce je i protokol verze 6, což je nástupce protokolu verze 4, který řeší mj. nedostatek adres protokolu verze 4, pro domácí použití ale nemá zatím smysl se jím zabývat. Nyní jen stačí zadat poskytnuté hodnoty a kliknout na tlačítko OK. Naštěstí např. většina dostupných připojení k Internetu využívá k nastavení adres DHCP server, který se stará o přidělení IP adresy automaticky.


168.     Jak zjistit IP adresu počítače?


Mnohem častější situací ale může být, že naopak potřebujete zjistit, jakou má váš počítač IP adresu. Zde je ještě nutné navíc rozlišit, adresu jakého zařízení potřebujete zjistit. Jednu IP adresu má totiž většinou modem, pomocí kterého se připojujete k internetu. A pod touto IP adresou vás vidí celý svět. Druhou IP adresu má pak přímo síťová karta (drátová i bezdrátová) ve vašem počítači.
První typ adresy zjistíte např. na webové stránce http://whatismyipaddress.com/ (česky: jaká je moje IP adresa). To je ta, pod kterou vás vidí uživatelé internetu a bude se vám hodit např. když vám kolega bude chtít udělat zabezpečené připojení na FTP nebo do svého počítače apod.
Druhý typ adresy zjistíte tak, že v příkazové řádce zadáte příkaz ipconfig /all. Tento příkaz zobrazí všechny síťové adaptéry v počítači včetně kompletního nastavení IP adres. Zde si můžete ověřit, zda vám např. modem od poskytovatele přidělil pomocí protokolu DHCP adresu a pokud ano, tak jakou.

169.     Jak sdílet soubory mezi počítači?

Pro sdílení souborů mezi počítači je nejsnazší využít funkci Domácí skupina, jejíž vytvoření je popsáno v tipu č. Při vytváření této skupiny máte možnost nastavit, jaké složky, položky a zařízení budou sdílena a je tedy jen na vás, jaké soubory poskytnete ostatním uživatelům v síti.
Pokud ale chcete sdílet soubory mezi více počítači, které nejsou v jedné síti a mohou být od sebe i stovky kilometrů vzdálené, pak je možné využít např. sdílení souborů přes internet, případně jejich automatickou synchronizaci pomocí služby OneDrive, o které se pro změnu můžete dočíst v tipu č.

170.     Jak nastavit sdílení tiskárny?
Pokud chcete nasdílet tiskárnu i ostatním uživatelům v síti, je to možné provést dvěma způsoby. Prvním způsobem je možnost nasdílení v rámci vytvoření Domácí skupiny. Druhým způsobem je nasdílení samotné tiskárny. To provedete v panelu Zařízení a tiskárnyOvládacích panelech. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete sdílet a vyberte příkaz Vlastnosti tiskárny. Na kartě Sdílení povolte volbu Sdílet tuto tiskárnu a zadejte název sdílené tiskárny. Po kliknutí na tlačítko Použít bude tiskárna sdílena a ostatní uživatelé v síti budou moci tuto tiskárnu ze svých počítačů využívat.

středa 30. listopadu 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (161-165)

161.     Jak využít funkci RANK?

Představte si, že máte tabulku s průměrnými výsledky žáků a chtěli byste rychle zjistit a hlavně zobrazit jejich pořadí. Čím větší tabulka by to byla, tím složitější a časově náročnější by to byla práce. Sice by se dalo využít seřazení tabulky dle hodnot, vyplnění aritmetické posloupnosti a následné seřazení, ale i to je zdlouhavý způsob. Pro zjištění pořadí totiž slouží v aplikaci Excel funkce RANK.
Tabulka před zjištěním pořadí by mohla vypadat tak, jak vidíte na obrázku:
Potřebujeme tedy zjistit pořadí jednotlivých žáků, což lze provést následovně:
1.       Klepněte do buňky C2 a vyvolejte průvodce vložením funkce (přes tlačítko fx na řádku vzorců nebo přes tlačítko Automatické shrnutí na kartě Domů)
2.       V nabídce funkcí nalezněte funkci RANK a klepněte na OK.
3.       Do pole Číslo se udává buňka, ve které je hodnota, jejíž pořadí chceme zjistit, v tomto případě to tedy bude buňka B2. Do pole odkaz se pak uvádí celý seznam hodnot, ze kterého budeme (resp. funkce RANK) určovat, kolikátá je daná hodnota vzhledem ke všem hodnotám. V tomto případě to tedy bude B2:B7. Položka pozadí je nepovinná, slouží k tomu, zda chceme výsledky řadit vzestupně nebo sestupně. Pokud by se v tabulce jednalo o počet bodů, kde vyšší znamená lepší, nemusíme vyplňovat nic. Pokud by se ale jednalo o průměr známek studentů, platí zde přesný opak – čím vyšší číslo, tím horší pořadí. V tom případě zde zadáme jakoukoliv hodnotu než 0, např. 1
4.       Po klepnutí na tlačítko OK se ihned zobrazí výsledek a zjistíme, že Petr je šestý. Nyní potřebujeme dopočítat i ostatní žáky a nabízí se možnost zkopírování vzorce z buňky C2 pomocí vyplňovacího úchytu. Pokud tak učiníte, výpočet proběhne, ale pokud se na výsledky podíváte blíže, zjistíte, že není něco v pořádku. Jana i Jirka mají jiný průměr, ale oba jsou třetí? Jak je toto možné? Při kopírování vzorců dochází i k jejich menším změnám tak, aby na každém řádku byl ten správný. Nicméně ne vždy tomu tak je, vzpomeňme na kapitolu o absolutním a relativním adresováním. A toto je právě další příklad, kdy bude nutné využít absolutní adresaci. Vzorec funkce RANK počítá se dvěma hodnotami – číslem a seznamem čísel. A zatímco na každém řádků chceme počítat s hodnotou průměru pro daný řádek, tak oblast, ze které pořadí počítáme, musí zůstat pořád stejná. A protože při kopírování vzorce Excel posouvá i tuto druhou část, je nutné ji „uzamknout“ pomocí klávesy F4 (viz kapitola o adresování). Správný vzorec, který bude možné dále zkopírovat tedy pro buňku C2 vypadá takto: =RANK(B2;$B$2:$B$7;1)


162.     Jak v jedné buňce zobrazit textový řetězec složený z jiných buněk?

Dejme tomu, že v jednom sloupci v tabulce budete mít jména zaměstnanců, ve druhém příjmení a ve třetím sloupci byste chtěli mít v buňce jméno i příjmení najednou. K tomu se používá textová funkce nazvaná CONCATENATE. Pokud tedy např. v buňce A1 bude jméno, v buňce B1 příjmení, potom do buňky C1 zadejte tento vzorec: =CONCATENATE(A1;" ";B1). Prázdná mezera ve vzorci je kvůli tomu, aby ve výsledné buňce byla i mezi jménem a příjmením mezera. A závorky se dávají, kdykoliv chcete do toho vzorce vložit jakoukoliv textovou hodnotu, tj. i mezeru.

163.     Jak zobrazit předchůdce a následníky buněk?

Zejména ve složitějších sešitech a tabulkách, v nichž se vyskytují desítky vzorců na jednom či více listech, je možné si nechat přehledně zobrazit, které buňky jsou pro daný vzorec zdrojové, tj. ze kterých vzorec počítá výslednou hodnotu. Těmto buňkám se říká předchůdce. Opakem předchůdce je následník, jenž ukazuje, pro které buňky je zdrojovou hodnotou. Stačí, když označíte buňku se vzorcem a na kartě Vzorce klepnete ve skupině Závislosti vzorců na příkaz Předchůdci, resp. Následníci.

164.     Jak seřadit data v tabulce?

Zejména u tabulek s větším počtem řádků je někdy potřeba tabulku abecedně seřadit podle určitého sloupce. Excel umí třídit jak podle textového obsahu buněk, tak i podle číselných hodnot. Třídění může být vzestupné (od A do Z či od 1 do 100) nebo sestupné.
1. Klikněte kamkoliv dovnitř tabulky s daty
2. Na pásu karet klepněte na kartu Data a ve skupině Seřadit a filtrovat na příkaz Seřadit.
3. Excel otevře okno Seřadit.
4. V nabídce Seřadit podle určete sloupec, podle nějž má být provedeno řazení. Na výběr bude tolik sloupců, kolik je jich v tabulce označeno do bloku. Sloupce budou označeny Sloupec A, Sloupec B atd. Pokud ovšem tabulka, kterou chcete seřadit, obsahuje záhlaví (nadpisy sloupců), pak se v nabídce budou zobrazovat přímo tyto názvy, a snadněji tak získáte informaci o tom, podle kterého sloupce bude řazena. Proto je psaní záhlaví doporučeno.
5. V poli Pořadí určete, zda se bude jednat o řazení vzestupné, nebo sestupné.
6. Klepněte na tlačítko OK – tabulka bude seřazena.
Druhou možností je kliknout v tabulce rovnou do sloupce, podle kterého chcete data seřadit a následně vybrat na kartě Domů v příkazu Seřadit a filtrovat volbu Seřadit od A do Z nebo Seřadit od Z do A. Stejné příkazy pak najdete i na kartě Data ve skupině příkazů Seřadit a filtrovat

165.     Jak seřadit data podle více kritérií?


V některých tabulkách se může stát, že bude několik položek v tabulce shodných (například se vyskytne několik stejných jmen nebo příjmení). V takovém případě Excel neví, jak má shodné položky seřadit, a proto je dobré při nastavování řazení přidat další řazení pomocí tlačítka Přidat úroveň. Tyto další úrovně se při řazení stanou aktivními právě tehdy, pokud v předchozím řazení Excel nalezne stejné hodnoty. Pokud bude několik řádků v seřazovaném sloupci shodných, aktivuje Excel druhou úroveň řazení. Kdyby se náhodou stalo, že i druhý sloupec bude obsahovat shodné položky, pak Excel aktivuje případně zadanou třetí podmínku atd.

pondělí 28. listopadu 2016

Záznam webináře o ochraně proti kyberútoky

Podívejte se na záznam webináře o tom, jak spolehlivě zabezpečit školu před různými typy kyberútoků.
333 tipů pro Windows 10 (161-165)

161.     Jak se připojit k neviditelné síti? (SSID)


Bezdrátové sítě jsou v dnešní době naprosto běžnou součástí firemního a často i domácího prostředí. Protože jejich signál nekončí u zdí domova/firmy, je nutné sítě ochránit před možným útokem. Možností zabezpečení je několik: silné heslo, silné šifrování, ověřování MAC adres apod. Nicméně existuje ještě jeden typ zabezpečení, který je naopak tak jednoduchý, že málokoho napadne. Jak zjistíte, že je ve vašem dosahu k dispozici nějaká bezdrátová síť? Díky tomu, že vás na ní systém nebo jiné zařízení upozorní a zobrazí vám její název. A to je právě ono. Proč si nenastavit síť tak, aby svůj název, tzv. SSID vůbec nevysílala. Pro případného útočníka je pak složitější zjistit, že vůbec nějaká síť v dosahu je a navíc by musel zjistit i její název. Proto je možné, aby bezdrátové routery SSID nevysílaly. Správce sítě vám pak jen řekne, že ve firmě je k dispozici po celé budově síť s názvem Firma123, typem zabezpečení WPA2, šifrováním AES a heslem BezpecneH3sl0, ale že je nastavena jako neviditelná. Jak se ale k takové síti připojit? To vám ukáže následující tip.

Otevřete si Ovládací panely – panel Centrum síťových připojení a sdílení a klikněte na příkaz Nastavit nové připojení nebo síť. Zde klikněte na možnost Ručně připojit k bezdrátové síti a spustí se průvodce pro vytvoření tohoto připojení. V dalším okně stačí zadat obdržené informace o bezdrátové síti (název, typ zabezpečení a šifrování a klíč-heslo) a kliknout na tlačítko Další. Profil je vytvořen a vy se můžete k síti připojit.

162.     Jak zjistit MAC adresu bezdrátového adaptéru?


MAC adresa je jedinečný identifikátor bezdrátové síťové karty a každá karta má svůj vlastní. Nenaleznete na světě dvě bezdrátové síťové karty, které mají stejnou MAC adresu, tj. i když si půjdete koupit do obchodu dvě stejné karty, každá bude mít MAC adresu jinou. Tento údaj je nastavený již od výrobce a je nezměnitelný (ale lze jej podvrhnout či naklonovat). Důvodem předchozích řádků je fakt, že se MAC adresa používá jako jeden ze způsobů zabezpečení bezdrátových sítí, kdy na bezdrátovém routeru nastavíte, že pouze vybraná zařízení s touto MAC adresou se mohou k síti připojit. Samozřejmostí je i nadále chránit síť bezpečným heslem apod., ale i toto omezení na MAC adresu zvyšuje bezpečnost sítě. Nejedná se ale v žádném případě o řešení neprůstřelné a jako skoro každé bezpečnostní řešení lze jistými způsoby obejít. Pokud tedy po vás váš správce sítě nebo někdo jiný, kdo vám poskytuje připojení k Internetu, bude chtít MAC adresu, zde jsou možnosti, jak ji zjistit:
·         Na samostatných adaptérech je většinou nálepka, kde je MAC adresa napsána
·         Na noteboocích a značkových počítačích je v případě přítomnosti bezdrátové karty taktéž na zadní straně nálepka, která MAC adresu zobrazuje
·         Pokud na kartě či zařízení nálepka není, lze zjistit MAC adresu v systému Windows a to takto:
o   Pomocí zadání příkazu ipconfig /all, který slouží k výpisu síťových karet včetně podrobných údajů. Jedním ze zobrazených údajů je právě MAC adresa, která je ve výstupu příkazu označena jako Fyzická adresa.

·         NastaveníSíť a internetWiFi a zde klepněte na položku Upřesnit možnosti.

163.     Jak zjistit, zda je počítač připojen k síti Internet?


Kromě klasického způsobu, že zkusíte otevřít oblíbenou webovou stránku, je také možné zjistit stav připojení k Internetu v Ovládacích panelech v panelu Centrum síťových připojení a sdílení. Zde se nachází položka Druh přístupu, ve které jste informováni, zda jste připojeni i do sítě Internet či nikoliv.
Ono totiž prosté vyzkoušení pomocí internetového prohlížeče není stoprocentní, protože počítač k Internetu být připojen může, ale internetový prohlížeč bude mít chybně nastavenou konfiguraci připojení (proxy server apod.). Také se může jednat o napadení počítače škodlivým virem apod. Proto je výše uvedený způsob v případě problému spolehlivější a proces ověřování (který probíhá na pozadí systému) a následného vyhodnocení mnohem komplexnější, než pouhé otevření webové stránky.

V případě kabelového připojení k síti lze také ověřit v oznamovací oblasti hlavního panelu. Pokud je ikona síťového připojení reprezentována monitorem s kabelem, počítač je připojen. U bezdrátového připojení je úspěšné připojení k Internetu reprezentováno sílou signálu, v případě chyby v přístupu na Internet je navíc u této ikonky zobrazen žlutý trojúhelník.

164.     Jak propojit počítače v síti?


Pokud chcete propojit mezi sebou počítače v síti, je nutné (v případě běžné domácí sítě), aby byly počítače zapojeny ideálně do stejné sítě a jejich síťové karty měly nastavené IP adresy ze stejného rozsahu (např. PC1 : 192.168.1.2 a PC2: 192.168.1.3). Samozřejmě, že se počítače dají propojit i v rámci velmi vzdálených sítí a IP adres, ale konfigurace takových sítí přesahuje zaměření této knihy.
Naštěstí v dnešní době, kdy se téměř běžnou součástí domácností stává i (bezdrátový) router je možné ruční zadávání IP adres vynechat a nechat vše na routeru, který počítačům sám přidělí IP adresu pomocí protokolu DHCP. Problém však může nastat, pokud chcete propojit mezi sebou počítače s různými operačními systémy Windows. Proto jsou popsány dvě následující nejběžnější situace:
1.       Všechny počítače v síti mají operační systém Windows 7 a novější – toto je nejideálnější stav, protože pro správnou komunikaci mezi sebou, pro sdílení dat a tiskáren apod. stačí vytvořit Domácí skupinu, což je novinka v systému od Windows 7 a která velice usnadňuje vytvoření domácí sítě i pro běžné uživatele.
2.       Počítače v síti mají operační systém Windows 10, Windows 7, Vista i XP – v tomto případě je nutné nastavit všem počítačům stejnou skupinu (Ovládací panelySystém – sekce Název počítačeZměnit nastavení – karta Název počítače – tlačítko Změnit). Poté by i tyto počítače měly být schopny se mezi sebou domluvit a komunikovat spolu, nicméně veškeré sdílené složky, tiskárny apod. bude nutné vytvářet a připojovat ručně.

165.     Jak vytvořit Domácí skupinu?


Asi brzo zjistíte, že pokud máte vytvořenou síť a do ní připojena různá zařízení, je mít je jen ve stejné síti bez dalšího užitku, možnosti komunikace a sdílení, je dost neefektivní. Pokud jsou tato zařízení se systémem Windows 7 a novější, máte o dost ulehčenou práci s nastavováním takového sdílení. Už ve Windows 7 totiž byla představena funkce Domácí skupina, která podstatným způsobem zjednodušuje konfigurace sdílení dat mezi více počítači, a to tak, že ji bez problémů zvládne i laik.
Celý proces funguje tak, že na jednom počítači v síti takovou domácí skupinu vytvoříte a všechny ostatní se k ní připojí. Pojďme se tedy podívat na to, jak se taková síť tvoří:
1. V Ovládacích panelech si otevřete ve skupině Síť a Internet položku Domácí skupina.
2. Stiskněte tlačítko Vytvořit domácí skupinu a v nově otevřeném okně klepněte na Další.
3. U přednastavených složek pro sdílení (Obrázky, Videa, Hudba, Dokumenty a Tiskárny a zařízení) zkontrolujte a případně upravte, jakým způsobem mají být sdíleny, a klepněte na Další.
4. Po chvíli konfigurace je vám zobrazeno bezpečnostní heslo, které bude nutné zadat u všech ostatních počítačů, které se budou snažit o připojení do skupiny. Nechte si heslo stále zobrazené nebo si jej zapište a klepněte na Dokončit.
5. Na jiném počítači, který chcete do domácí skupiny zapojit, si stejným způsobem jako v bodě 1 otevřete nastavení domácí skupiny. Na rozdíl ale od něj je v tuto chvíli již skupina vytvořena a vy nemáte možnost takovou skupinu vytvořit, ale pouze se do ní zapojit tlačítkem Připojit se. Opět klepněte na tlačítko Další, opět vyberte, co a jakým způsobem budete z tohoto druhého počítače s ostatními sdílet, a klepněte na Další.
6. Zadejte heslo pro připojení do domácí skupiny a klepněte na Další. Během chvíle je vše nastaveno a vaše domácí skupina aktivní a funkční.
Využití domácí skupiny a její správné fungování je nejsnazší ukázat v Průzkumníkovi, kde se v levé navigační části nachází položka Domácí skupina. Postupným procházením položek a podpoložek v rámci tohoto stromu se můžete dostat ke všem souborům, které byly na daném počítači nasdíleny pro další členy skupiny.
Pokud potřebujete i po připojení do skupiny změnit sdílené položky či další pokročilé nastavení sdílení, je to možné provést opět v Ovládacích panelech v Domácí skupině, kde nyní není ani možnost vytvoření, ani připojení do skupiny, ale právě možnosti týkající se pokročilého nastavení. To uskutečníte pomocí příkazů Změnit položky sdílené s domácí skupinou nebo Změnit rozšířená nastavení sdílení.

Pochopitelně můžete v případě potřeby kdykoliv členství v domácí skupině ukončit příkazem Opustit domácí skupinu.

Vše o nasazení Office 365 ProPlus v jednom

Při nasazování sady aplikací Office má většina škol na výběr ze dvou variant - standardní a hojně využíváná instalace pomocí ISO obrazu sady aplikací Office 2016 nebo novější varianty, Office365 ProPlus, na kterou mají nárok např. školy, které si platí předplatné software v licenčních programech jako jsou OVS-ES nebo EES.

V rámci Office365 ProPlus je každý měsíc uvolňováno do této sady plno novinek a zjaímavých funkcí a tak se studenti, žáci, ale i učitelé mohou učit stále něco nového. Nicméně nasazení a zejména to hromadné je pro mnoho správců velkou neznámou, ale není se čeho bát. V Microsoftu pro tyto účely vytvořili skvělou komplexní příručku a sadu návodů a praktických postupů, navíc ve formátu OneNote, takž je ihned, vždy a všude dostupná. Stahovat ji můžete zde.


středa 23. listopadu 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (156-160)

156.     Jak zjistit, kolik dní uplynulo/zbývá od/do určitého data?

Stejným způsobem jako v předchozím tipu můžete po zadání příslušných hodnot zjistit, za jak dlouho budou Vánoce v příštím roce, za kolik dní je konec školního roku apod.

157.     Jak zjistit, za kolik dní bude určité datum?

Pokud potřebujete zjistit, jaké datum bude za určitý počet dní, stačí, když do jedné buňky napíšete dnešní datum, do druhé buňky zadáte počet dní a ve třetí buňce tyto dvě hodnoty sečtete. V případě zadání záporného čísla naopak zjišťujete, jaké datum bylo před daným počtem dní od zadaného data.
 

158.     Jak v buňce zobrazit aktuální datum?

Pro zobrazení aktuálního data v buňce slouží funkce DNES. Přesný zápis do buňky musí vypadat takto: =DNES()

159.     Jak v buňce zobrazit aktuální datum a čas?

Pokud chcete v buňce kromě aktuálního data zobrazit i aktuální čas, vložte do buňky tento vzorec: =NYNÍ()

160.     Jak využít funkci KDYŽ?

Podmínka je velmi důležitou funkcí tabulkového procesoru. Pomocí podmínky je možné vytvořit ve funkcích jakousi výhybku mezi dvěma možnostmi, ze kterých si vzorec podle výsledku sám vybere, jakým způsobem bude pokračovat.
Dejme tomu, že budete mít tabulku prodeje z různých poboček, přičemž limit pro prodej za daný rok byl stanoven např. na 200 kusů. A chcete vytvořit takovou tabulku, aby bylo pomocí textové hodnoty vyjádřeno, zda byl úkol splněn.
Podmínka se definuje následujícím způsobem:
1. Nastavte se do buňky, v níž bude vyhodnocení podmínky – ve které se bude nacházet vzorec, v tomto příkladu je to buňka G2.
2. Klepněte na šipku dolů u tlačítka Automatického shrnutí na kartě Domů a v zobrazené nabídce zvolte položku Další funkce. Další možností je přímo na řádku vzorců klepnout na tlačítko funkce (fx).
3. V okně Vložit funkci zvolte v nabídce kategorie funkce Logické a následně v hlavním seznamu funkcí uprostřed klepněte na podmiňovací funkci KDYŽ. Jakožto jedna z nejpoužívanějších funkcí bývá funkce KDYŽ k nalezení mezi naposledy použitými funkcemi.
4. Poté klepněte na tlačítko OK.
5. Excel zobrazí okno Argumenty funkce, ve kterém je třeba doplnit tři údaje:
 
a) Podmínka – doplňte znění podmínky. Podmínku je nutné doplnit tak, aby po jejím výpočtu bylo možné jednoznačně určit, zda byla, nebo nebyla splněna. Na příkladu je pomocí podmínky nutné zjistit, zda buňka F2 bude menší, nebo rovna 200, tedy F2>=200.
b) Ano – napište, co se má provést, pokud výše uvedená podmínka bude splněna. V našem případě napište text Ano, ale mohl by zde být i jakýkoliv jiný text, například „Prodej splněn“ apod.
c) Ne – doplňte, co se má provést, pokud výše uvedená podmínka nebude splněna. V našem případě napište text Ne.
6. Klepněte na tlačítko OK – podmínka je zadána a vyhodnocena. V buňce G2 by se měl objevit text Ne. Jestliže by se změnila hodnota v buňce na číslo větší než 200, pak se okamžitě v buňce G2 objeví text Ano - začne pracovat první část podmínky.

pondělí 21. listopadu 2016

Windows aplikace (nejen) pro školství - 30. díl

V tomto jubilejním 30. díle se podíváme na sadu tematicky spjatých aplikací, které umožní i těm nejmenším si na tabletu kreslit a vybarvovat. Ano, přesně tak, jsou pro ně připraveny omalovánky.

Omalovánky - Psi

Cena: Zdarma
Odkaz je stažení

První z představených omalovánek se týká zvířat, konkrétně psů. A že jich máte na výběr opravdu hodně. Stačí si jen vybrat oblíbenou rasu a začít vybarvovat podle kreativity a nálady. Obrázky si samozřejmě můžete ukládat, přibližovat nebo dokonce zaznamenávat vaše kreslení jako video. Omalovánky - Oceán

Cena: Zdarma
Odkaz je stažení

Pro ty z Vás, kteří máte raději moře a mořské prostředí je pak určena tato verze omalovánek, ve které najděte opravdu rozmanitý podmořský život. Ryby, hvězdice, želvy, hady a mnoho dalšího. A pokud jste některé z těchto zvířat ještě neviděli, nezoufejte, u každého obrázku je připravena již hotová předloha. Pro jistotu.Omalovánky - Halloween

Cena: Zdarma
Odkaz ke stažení


Svátek Halloween je u nás čím dál více populární. A čím dál více populárnější jsou i kresby s ním spojené. Zde je máte všechny na jednom místě. Strašidla, čarodějnice, hrůzostrašné dýně a mnoho dalšího na Vás čeká v tomto vydání aplikace Omalovánky. Omalovánky - Monsters

Cena: Zdarma
Odkaz ke stažení

Příšerky jsou u dětí vděčné téma. Ať už se jedná o malé strašidýlka nebo obrovské strašáky, je to něco, co děti baví a zajímá. A proč si rovnou některého z nich nenamalovat a nevybarvit? Opět je pro Vás připravena sada nejrůznějších postaviček. Přistupte blíž, uvidíte, co jste ještě neviděli.