středa 21. září 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (111-115)


111.     Jak zobrazit dvě místa jednoho dokumentu najednou?

U rozsáhlejších dokumentů se může stát, že při psaní na některé stránce potřebujete momentálně vidět údaje z jiné stránky. Například při psaní na straně 64 budete muset posuzovat údaje ze strany 5. V takovém případě by bylo ideální, kdybyste obrazovku mohli „rozdělit“ a dívat se na dvě části jednoho dokumentu zároveň.


A přesně to umí tzv. příčky. Příčka opticky rozdělí pracovní plochu Wordu na dvě části, přičemž v každé části můžete pracovat s jinou částí jednoho dokumentu.
Text rozdělíte příčkami následujícím způsobem:
1.       Na kartě Zobrazení ve skupině Okno klepněte na tlačítko Rozdělit.
2.       Uprostřed plochy Wordu se vytvoří příčka a rozdělení bude provedeno.
Plocha Wordu je nyní rozdělena na dvě oblasti. V obou je vidět jeden a tentýž dokument. Veškeré operace s textem v jedné oblasti se okamžitě promítají do druhé oblasti. Jediný rozdíl tvoří pohled na dokument. V jedné oblasti můžete procházet jinou částí dokumentu než ve druhé oblasti. Stejně tak např. nastavení přiblížení je na sobě nezávislé.

112.     Jak zrušit rozdělení obrazovky pomocí příček?

Rozdělení pohledu na dokument pomocí příček zrušíte tak, že poklepáte levým tlačítkem myši na vytvořenou příčku, příčka zmizí a můžete pracovat na dokumentu tak, jak jste zvyklí. Druhým způsobem je, ve stejném místě jako v předchozím tipu, klepnutí na tlačítko Odebrat příčky.

113.     Jak zobrazit více stránek najednou?

Pokud chcete na pracovní ploše monitoru zobrazit více stránek jednoho dokumentu najednou, stačí k tomu využít funkci Lupa. Pomocí posuvníků (nebo pomocí klávesy Ctrl + kolečka na myši) můžete změnit velikost pohledu na dokument od úrovně zobrazení jedné stránky až po zobrazení několika stránek najednou.

114.    Jak zobrazit dva dokumenty vedle sebe?

Pokud máte ve Wordu otevřené dva dokumenty, je možné je otevřít takovým způsobem, že na každé polovině monitoru bude vidět jeden dokument. Tuto funkci najdete na kartě Zobrazení ve skupině Okno, zde klepněte na položku Zobrazit vedle sebe.  Toto zobrazení se může hodit pro vizuální porovnání obsahu a vzhledu dokumentů.  Pro skutečné a obsahové porovnání je Word vybaven funkcí, o které jste se mohli dočíst v jiném tipu v této kapitole.
 
Při zobrazení dokumentů vedle sebe se při posouvání v jedné části automaticky posouvá i část druhá. Tato vlastnost výrazným způsobem usnadňuje samotné porovnávání. Pokud by se při zobrazení vedle sebe druhý dokument automaticky neposouval, zkontrolujte si, zda máte na kartě Zobrazení ve skupině Okno aktivovánu volbu Synchronní posuv.

115.     Jak vytisknout pouze vybrané stránky?


Pokud chcete při tisku dokumentu vytisknout pouze vybrané stránky, je nejjednodušší cesta přes tlačítko Soubor – Tisk. V zobrazeném okně ve střední části v poli Stránky zadejte číslo stránky, kterou chcete vytisknout, a oddělte jej čárkou. Pro větší rozsah stránek je možné použít pomlčku. Zápis by poté vypadal např. takto: 1,3,7-12,15

 

pondělí 19. září 2016

333 tipů pro Windows 10 (111-115)

111.     Kde je Windows Movie Maker, Windows Mail apod.?


Již s uvedením operačního systému Windows 7 společnost Microsoft přišla s novou vizí doplňkových nástrojů a aplikací. V dřívějších verzích systému Windows jste se mohli setkat s nástroji typu Outlook Express, Windows Mail, Windows Movie Maker apod. což již od Windows 7 neplatí. Všechny tyto aplikace a některé další se staly součástí zdarma dostupného balíčku Windows Essentials. Výhodou je mnohem snazší vývoj těchto aplikací, protože již nejsou součástí operačního systému a mohou se vyvíjet zcela nezávisle. Pokud tedy chcete využívat program Movie Maker, stačí si stáhnout balíček Windows Essentials. Oproti předchozím verzím navíc tato verze aplikace Movie Maker obsahuje velké množství novinek a vylepšení.


112.     Jak napsat ve Windows 10 dopis?


Nejpoužívanější aplikací na světě pro psaní dokumentů je bezpochyby Microsoft Word. Jelikož se ale jedná o samostatný a placený produkt, který je nutné pořídit zvlášť (nejčastější v rámci sady Microsoft Office), nemusí být na všech počítačích nainstalován a k dispozici. Nicméně již standardně je součástí instalace operačního systému Windows aplikace s názvem WordPad, která slouží jako jednoduchý textový editor.
 


113.     Jak vložit speciální znak nebo symbol?


Pokud potřebujete do textu vložit speciální symbol nebo znak, který nenajdete na klávesnici a neznáte pro něj klávesovou zkratku, je možné využít nástroj Mapa znaků. Ve velké nabídce těchto znaků si můžete nalézt ten požadovaný, vybrat jej a zkopírovat jej do schránky. Jednoduchým vložením ze schránky (Ctrl+V) jej pak vložíte do libovolné aplikace dle vašich potřeb. Ve stavovém řádku mapy znaků také naleznete pro většinu z nich klávesovou zkratku. Pokud některý symbol používáte často, je efektivnější se naučit příslušnou klávesovou zkratku, než jej neustále přes mapu znaků kopírovat a vkládat.

114.     Jak si ve Windows 10 něco nakreslit?


Malování patří mezi nejznámější a nejpoužívanější grafické editory na světě. Na světě snad neexistuje uživatel systému Windows, který by si alespoň jednou nezkusil v Malování něco nakreslit. Již v předchozí verzi Windows tato aplikace prošla zejména grafickou revolucí a dostala nové ovládání pomocí pásu karet.
Po spuštění se zobrazí prázdná plocha pro kreslení obrázku a dvě karty – Domů a Zobrazení. Na kartě Domů naleznete všechny grafické nástroje, které je možné využít pro kreslení obrázku, a tak zde máte možnost práce s daty ve schránce (Vyjmout, Kopírovat, Vložit), základní operace s obrázkem (výběr, výřez, změna velikosti a otočení), využití grafických nástrojů pro kresbu (tužka, barevná výplň, text, guma, kapátko, lupa), výběr stylu štětce, využití pestré nabídky geometrických tvarů, změna tloušťky čáry a pochopitelně i barev. Většina z vás asi nepovažuje Malování za nějaký pokročilý nástroj pro kreslení obrázků, ale když se na tuto problematiku podíváte s odstupem, zjistíte, že tam moc funkcí pro základní kresbu nechybí. A jako důkaz se můžete podívat na desítky klipů na serveru YouTube a žasnout nad tím, co je všechno možné v „obyčejném“ Malování nakreslit.
Po nakreslení obrázku je možné jej pochopitelně také uložit, a to v nabídce Soubor. Výchozím formátem Malování je soubor PNG. Kromě toho je možné v nabídce Soubor vytvořit nové kreslící plátno, obrázek vytisknout nebo do Malování něco naskenovat. Pokud máte v Malování nakreslený nebo otevřený nějaký povedený obrázek, je možné jej v nabídce Soubor rovnou nastavit jako pozadí pracovní plochy.


115.     Jak si zadarmo volat s přáteli?


V době, kdy je velká penetrace počítačů a připojení k Internetu je také možné si po Internetu volat s přáteli a to zcela zdarma. Nástrojů a programů, které toto umí je několik, mezi nejrozšířenější patří Skype. Nutno podotknout, že všechny tyto aplikace jsou dostupné zdarma a kromě volání umožňují i chatování, posílání souborů a další. Stačí, aby oba uživatelé měli nainstalovaný vybraný program, byli v něm přihlášeni a měli reproduktor/sluchátka a mikrofon. Skype patří společnosti Microsoft a také to byla jedna z prvních aplikací, kterou je možné stáhnout jak v desktopové, tak Windows Store verzi.středa 14. září 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (106-110)

106.     Jak okomentovat dokument?

Každý dokument napsaný ve Wordu je možné opatřit vlastním komentářem, který může sloužit pouze jako pomocný text k hlavnímu textu v dokumentu. V závislosti na nastavení tisku pak je možné komentáře i vytisknout jako součást dokumentu.

Vložení komentáře do textu provedete takto:
1. Nastavte se kurzorem na místo, k němuž bude komentář připojen. Například ke konkrétnímu slovu, mezi odstavce apod.
2. Na pásu karet klikněte na kartu Revize a ve skupině Komentář na příkaz Nový komentář.
3. Word přidělí danému místu komentář ve formě „bubliny“.
Klikněte do ní a napište sem jakkoliv dlouhý text, jenž ale nebude standardní součástí dokumentu.

107.     Jak profesionálně spolupracovat na dokumentu?

Pokročilejším způsobem spolupráce více osob na jednom dokumentu je tzv. sledování změn. Využívá se v případě, kdy má jedna osoba za úkol zkontrolovat dokument druhé osobě a naopak. Možností, jak se toto dá provést, je několik, většinou ale mají tyto nevýhody:
• Častým způsobem bývá označování „špatného“ textu červenou barvou. Problémem je, že autor často z tohoto způsobu provedení nepozná, jaké chyby se dopustil a jak ji má napravit.
• Elegantnějším způsobem bývá využití výše zmíněných komentářů. Recenzent do samotné práce nijak nezasahuje, ale zároveň může autorovi napsat, jaké chyby se dopustil. Nevýhodou je, že recenzent musí při každé opravě vkládat nový komentář, pracně vysvětlovat, jak má chybu napravit, a nakonec samotný autor nejenom, že musí sám ve Wordu provést úkony k odstranění chyby, ale musí také smazat po recenzentovi vložené komentáře.
Třetím způsobem, který eliminuje nedostatky dvou uvedených a zároveň přidává na jednoduchosti a eleganci provedení, je sledování změn. Aby bylo i naprostým začátečníkům zřejmé, jak oprava chyb v rámci dokumentu s využitím sledování změn probíhá, je pro vás připraven následující postup.
1.  Autor napíše dokument a pošle jej na zhodnocení recenzentovi, oponentovi, svému učiteli apod.
2. Tato osoba si zapne funkci Sledovat změny (na kartě Revize) a provede všechny zamýšlené opravy a úpravy. Text odešle po provedení všech změn autorovi.
 Ve Wordu 2016 se setkáte u revizí s jednou zajímavou novinkou a tou jsou různé režimy zobrazení provedených změn. K dispozici jsou tyto:
Jednoduchá revize – dojde k přepsání textu, původní text není vidět, změna je identifikována dle svislé červené čáry na začátku řádku se změnou.
Všechny revize – nastavení tak jak ho někteří možná znáte z předchozích verzí Wordu. Jakýkoliv přidaný text je zobrazen červeně, jakýkoliv odstraněný text je zobrazen červeně a přeškrtnut. Původní text je tedy zachován.
Žádné – prováděné změny jsou zaznamenávány pouze „interně“, na venek není vidět, že k nějakým revizím došlo. Provedené změny se zobrazí teprve při změně režimu zobrazení revizí. To se může hodit, když někomu opravujete dokument a zobrazované červené prvky vás při práci ruší.
Původní – umožňuje návrat k původní verzi dokumentu.

3. Autor po otevření dokumentu vidí všechny změny (v závislosti na nastaveném režimu) provedené kontrolující osobou, má možnost jednotlivé změny procházet a provedené změny buď přijmout (pokud s nimi souhlasí), nebo odmítnout (pokud si myslí, že jeho původní text byl lepší).
4. Ve chvíli, kdy tvůrce práce dokončí procházení všemi změnami a rozhodne se, zda je přijme, či odmítne, je proces sledování změn hotov. V případě, že autor přijal všechny změny, má dokument podobu takovou, jakou zamýšlel např. učitel, pokud autor všechny změny odmítl, všechny provedené změny se zahodí a výsledný dokument bude mít naprosto stejnou podobu jako první, ještě nezkontrolovaný dokument.
Jak na sledování změn prakticky:
Veškeré operace týkající se sledování změn se nacházejí na kartě Revize ve skupinách Sledování a Změny. Student tedy odešle dokument svému učiteli, učitel si pomocí tlačítka Sledovat změny zapne sledování změn a Word od této chvíle speciálním způsobem zaznamenává veškeré provedené úpravy.

 

Poté, co učitel opraví celý dokument a provede změny, které se mu zdají správné a vhodné, jej pošle zpět (např. emailem) studentovi. Student si dokument otevře a vidí pomocí výše uvedeného zvýraznění, co učitel do dokumentu připsal, co smazal a jaké provedl změny formátování. Pomocí příkazů ve skupině Změny může přecházet na Další nebo Předchozí změnu a aktuálně označenou změnu buď Přijmout, nebo Odmítnout. Pomocí šipek u příkazů Přijmout a Odmítnout si může z nabídky vybrat přijetí nebo odmítnutí všech změn. Tím je proces sledování změn dokončen a jak je vidět, jedná se o rychlý a pokročilý nástroj pro kontrolu dokumentů druhou osobou.

108.     Jak porovnat více dokumentů?

Porovnat dva dokumenty můžete na kartě Revize pomocí tlačítka Porovnat ve stejnojmenné skupině. I když se oba dokumenty budou lišit v jednom slově, Word vás na to při vyhodnocení porovnání upozorní a takový rozdíl zvýrazní.

 

109.     Jak zobrazit ve Wordu pravítko?

1. Na pásu karet klikněte na kartu Zobrazení.
2. Ve skupině Zobrazit zatrhněte volbu Pravítko.

110.     Jak změnit zobrazení dokumentu?

Uprostřed okna Wordu je bílá prázdná plocha – sem se píše text. Způsob zobrazení papíru (bílé plochy) lze nastavit prostřednictvím tří tlačítek v pravém dolním rohu Wordu. Po kliknutí na kartu Zobrazení v pásu karet je možné provést ve skupině Zobrazení totéž.
·         Režim čtení (první tlačítko) – nabízí pohodlné zobrazení dokumentu pro čtení bez zobrazení pásu karet.• Rozložení při tisku (druhé tlačítko) – zobrazí papír se vším, co je třeba - s pravítky, záhlavím, zápatím, oddělovači stránek a s obrázky.
• Rozložení webové stránky (třetí tlačítko) – zobrazí dokument tak, aby vypadal jako webová stránka (používá se při tvorbě webových stránek ve Wordu).
• Osnova (čtvrté tlačítko) – zobrazí dokument jako osnovu včetně nástrojů pro práci s osnovou a kapitolami jako celky.

• Koncept (páté tlačítko) – slouží k rychlé úpravě textu, nebude se zobrazovat např. záhlaví a zápatí.

pondělí 12. září 2016

333 tipů pro Windows 10 (106-110)

106.     Jak změnit ikonu zástupce aplikace?


V případě, že jste si vytvořili zástupce na určitou aplikaci nebo soubor, je tomuto zástupci automaticky přidělena ikona, která vám ne vždy musí vyhovovat. Změna ikony zástupce je ale věc poměrně snadná. Stačí kliknout pravým tlačítkem na ikonu zástupce, z nabídky vybrat příkaz Vlastnosti a na kartě Zástupce kliknout na tlačítko Změnit ikonu. Systém Windows vám nabídne poměrně velké množství dostupných ikon, desítky dalších ikon jsou například obsaženy i v souboru C:\Windows\system32\imageres.dll

107.     Jak odstranit šipku u ikony zástupce aplikace?


Při standardním způsobu vytvoření zástupce aplikace na pracovní ploše se vytvoří u ikony tohoto zástupce pro někoho nevzhledná šipka. Této šipky se lze poměrně snadným způsobem zbavit a kochat se krásou samotné, ničím nerušené ikony.
1.       Spusťte si Editor registru (Start – regedit) a otevřete si strom HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile (pozor, první písmenko v názvu klíče je malé L, nikoliv velké I)
2.       V něm se nachází položka IsShortcut (zde se naopak o písmeno L nejedná), kterou je nutné smazat. Po restartu počítače již ikony na pracovní ploše budou bez šipky.

108.     Jak spustit aplikaci jako správce?


U některých aplikací zejména ve firemním prostředí je někdy zapotřebí spustit aplikaci pod jiným uživatelským účtem, než je ten aktuálně přihlášený. Může to být z důvodu oprávnění, testování apod. Pokud chcete spustit vybranou aplikaci jako správce, stačí ji nalézt v nabídce Start, kliknout na ikonu aplikace pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce vyberte příkaz Spustit jako správce. Dané oprávnění se týká pouze vybrané aplikace, veškeré další aktivity, které budou pod přihlášeným účtem vykonány, budou prováděny v kontextu daného přihlášeného uživatele.

109.     Jak otevřít soubor v jiné aplikaci?

Každý typ souboru má v systému přiřazenou výchozí aplikaci, která slouží pro jeho otevření. Může nastat případ, že chcete například soubor s příponou .pdf otevřít namísto v aplikace Acrobat Reader v prohlížeči Microsoft Edge. Stačí, když kliknete pravým tlačítkem myši na PDF soubor a v nabídce vyberete položku Otevřít v programu. Systém rozbalí další nabídku s navrženými aplikacemi, ve kterých je možné soubor otevřít. Pokud je ta vaše požadovaná mezi zobrazenými, stačí na ní kliknout. Pokud není, je nutné kliknout na poslední položku Zvolit jinou aplikaci. V zobrazeném okně jsou opět navrženy doporučené programy, ale po kliknutí na položku Další aplikace (nachází se až dole) si můžete zobrazit další nabídku aplikací. Pokud ani zde požadovaný program není, stačí jej vybrat pomocí tlačítka Najít jinou aplikaci v tomto počítači v dolní části okna. Pozor na zaškrtávací tlačítko K otevírání souborů používat vždy tuto aplikaci. Pokud byste ho aktivovali, od příště by se všechny soubory PDF otevíraly v aplikaci Microsoft Edge. Naopak, pokud se jedná pouze o jednorázové otevření v jiném programu, určitě tuto volbu odškrtněte.

110.     Jak uzavřít nereagující aplikaci?


Pokud se vám stane, že nějaká aplikace nereaguje a „zamrzla“, řešením může být restart počítače. Nicméně je to postup zdlouhavý a kvůli jedné nereagující aplikaci musíte přerušit práci na všem, co jste na počítači právě dělali. Elegantnější je uzavřít pouze vybranou aplikaci. Například, pokud vám přestane reagovat aplikace Word a nejde uzavřít žádným standardním způsobem, stačí si spustit Správce úloh (klávesová zkratka Ctrl + Shift + Esc) a na kartě Procesy si daný program nalézt a přes tlačítko Ukončit úlohu jej vypnout. Někdy ovšem ani toto nezabírá (či zde aplikace-proces není zobrazen) a pak je nutné se přepnout na jinou kartu – Podrobnosti a zde si nalézt proces, který reprezentuje danou aplikaci. Pomocí posledního sloupce s názvem Popis to nebude problém. Například aplikace Word je reprezentována procesem winword.exe. Obdobně pak postupujte v případě jiných aplikací, pokud vám zamrzne celé pracovní prostředí systému a plochy, zkuste najít a ukončit proces nazvaný explorer.exe a po jeho ukončení jej z nabídky SouborSpustit novou úlohu znovu aktivovat.

 

středa 7. září 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (101-105)

101.     Jak vypnout aktivní internetové odkazy?

V případě psaní adres internetových stránek nebo emailových adres Word automaticky zaktivuje tyto názvy a vytvoří z nich aktivní odkazy. Po klepnutí na daný odkaz se poté otevře příslušná webová stránka nebo emailový klient s adresou. Pokud chcete toto výchozí chování vypnout, je nutné v nabídce Soubor – Možnosti – Kontrola pravopisu a mluvnice klepnout na položku Možnosti automatických oprav. V nově zobrazeném okně klepněte na záložku Automatické opravy formátu při psaní a zde deaktivujte položku internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy.

Word má ve své databázi stovky slov, v nichž uživatelé dělají časté překlepy, a vedle těchto slov má uvedeny správné tvary. Jakmile při psaní textu dopíšete jakékoliv slovo a vložíte mezeru, Word jej zkontroluje, a pokud zjistí, že odpovídá chybnému slovu, okamžitě provede opravu z databáze. Uživatel si často oprav ani nevšimne, a tak mnohdy ani neví, že při psaní udělal chybu, kterou Word bleskově opravil.
Tato databáze kromě slov obsahuje i různé symboly. Například symbol smějícího se panáčka z dvojtečky, pomlčky a závorky :-) Word bleskově změní na symbol smajlíka J. Takových podobných symbolů je mnoho.
Do zmíněné databáze se můžete dostat a případně některá slova přidat či odebrat.
 
A jak se do této databáze automatických oprav dostat?
1. Klikněte na tlačítko Soubor a v dolní části nabídky zvolte Možnosti.
2. V levé části okna Možnosti aplikace Word klikněte na skupinu Kontrola pravopisu a mluvnice.
3. V pravé části klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav.
4. Word zobrazí okno Automatické opravy.
V dolní části okna je tabulka s dvěma sloupci. Zde se nachází kompletní seznam slov, jež databáze automatických oprav obsahuje. Jak bylo napsáno, Word automaticky při psaní textu zaměňuje slova v levém sloupci za slova v pravém sloupci.
Do databáze lze jakékoliv spojení často chybně psaného slova dopsat prostřednictvím textového pole Nahrazovat. Správný tvar napište do pole Za. Poté stačí kliknout na tlačítko Přidat. (Tlačítko Přidat se kryje s tlačítkem Nahradit – v závislosti na situaci.)
Z databáze lze ale velmi snadno jakékoliv slovní spojení odstranit. Stačí požadované slovo vyhledat a kliknout na něj tak, aby se zobrazilo v políčku Nahrazovat a jeho správný tvar v políčku Za. Poté stačí kliknout na tlačítko Odstranit v pravé dolní části okna. Slovo bude z databáze odstraněno.

102.     Jak vypnout velké písmeno po tečce?

Funkce automatických oprav ve Wordu automaticky za každou tečkou opraví/změní velikost písmene. Ve většině případů je tato funkce žádoucí, protože za tečkou na konci věty opravdu dle jazykových pravidel následuje slovo s počátečním velkým písmenem. Pokud ale tuto vlastnost automatických oprav chcete z nějakého důvodu vypnout (nicméně například Word má v sobě databázi zkratek, po kterých pochopitelně velké písmeno nedává), postupujte takto:
1. Klepněte na tlačítko Soubor - MožnostiKontrola pravopisu a mluvniceMožnosti automatických oprav.
2. Na zobrazené záložce odškrtněte volbu Velká písmena na začátku vět.

103.     Co je to Tezaurus?

Používání funkce Tezaurus není příliš časté, a proto jen stručně.
Kromě toho, že Word disponuje databází slov v podobě slovníků, má ještě databázi synonym, tedy slov stejného či podobného významu. Pokud se například v dokumentu bude vyskytovat stále jedno a totéž slovo a vy ho budete chtít nahradit jiným slovem stejného významu, může vám „poradit“ právě Tezaurus. Najdete jej na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu.

104.     Jak zjistit počet slov?

Počet slov v otevřeném dokumentu zjistíte v nabídce SouborInformace v pravé části zobrazeného okna nebo na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu po klepnutí na tlačítko Počet slov.
Počet slov lze také velice snadno zjistit pohledem na levou část stavového řádku aplikace Word.

105.     Jak přeložit dokument do cizího jazyka?

Od Wordu 2010 je příjemnou novinkou možnost nechat si přeložit napsaný text do jednoho ze světových jazyků. Je nutné si ale před samotným překladem uvědomit fakt, že veškerý překlad je strojový, tj. provádí jej počítač, a tak nemusí být cizojazyčný výstup vždy gramaticky správně.

Postup pro přeložení textu:
1. Otevřete si dokument, který chcete nechat přeložit.
2. Na kartě Revize ve skupině Jazyk klikněte na ikonu příkazu Přeložit.
3. Ze zobrazené nabídky vyberte příkaz Přeložit vybraný text, Word otevře okno Možnosti jazyka pro překlad, kde máte možnost nastavit, do jakého jazyka chcete nechat dokument přeložit. V případě, že jste tuto funkci již v minulosti využili, bude se automaticky nabízet již použitý jazyk.
4. Po kliknutí na tlačítko OK se zobrazí okno s upozorněním, že text musí být odeslán pomocí sítě internet na webový překladač společnosti Microsoft. Po kliknutí na tlačítko Odeslat se zobrazí vpravo panel s  již přeloženým textem do požadovaného jazyka.
Pokud se rozhodnete přeložit celý dokument, Word otevře webovou stránku s podobnými možnostmi a to z důvodu větší přehlednosti.

pondělí 5. září 2016

333 tipů pro Windows 10 (101-105)

101.     Jak zakázat spuštění programu po startu?


Po startu operačního systému se kromě systému samotného spouští i různé typy aplikací, které jsou nastaveny právě tak, aby se po startu spouštěly. Pokud vám ale připadá, že těchto aplikací už je moc, popř. si chcete prohlédnout, jaké aplikace se automaticky spouštějí, máte možnost se podívat nejprve do složky Po spuštění (viz předchozí tip). V ní ale většinou všechny programy nenaleznete, proto je vhodné využít nástroj Správce úloh, který spustíte pomocí zkratky Ctrl+Shift+Esc. Po přepnutí na záložku Po spuštění vidíte seznam všech aplikací a nástrojů, které jsou v systému nastaveny k automatickému spuštění. Jednoduchým výběrem a klepnutím na tlačítko Zakázat můžete automatické spuštění aplikace vypnout. Buďte si ale jisti, co děláte a zda daná aplikace není pro určitou funkci důležitá.
 

102.     Jak naplánovat spuštění libovolné úlohu či aplikace?


V operačním systému Windows 10 existuje součást nazvaná Plánovač úloh, která umožňuje v libovolně zadanou dobu s libovolnou frekvencí spustit určitý program. Může se jednat o plánovanou kontrolu disku, spuštění externího programu na zálohování nebo vypnutí počítače. Najděte si a spusťte tento nástroj jako obvykle v nabídce Start (přes název Plánovat úlohy).

Po spuštění tohoto nástroje je v levé části knihovna již naplánovaných úloh. Jsou zde zejména úlohy pro zjišťování aktualizací apod. V pravé části jsou zobrazeny akce, které můžete v Plánovači úloh provádět. Pro vytvoření jednoduché plánované úlohy klikněte na příkaz Vytvořit základní úlohu. Zobrazí se jednoduchý průvodce, ve kterém máte možnost nastavit název a popis vytvářené úlohy, kdy má být úloha spuštěna a s jakou frekvencí a hlavně, co se má v rámci této naplánované úlohy provést. Na výběr máte ze tří základních možností (spustit program, odeslat email nebo zobrazit zprávu). Nejčastěji se nastavuje první možnost. Nakonec zbývá jen určit, jaká aplikace či program se má vlastně spouštět. Po kliknutí na tlačítko Další se zobrazí souhrnné okno se všemi důležitými informacemi ohledně naplánované úlohy. Po kliknutí na Dokončit je úloha naplánována a do doby, než ji zrušíte, se bude dle plánu spouštět.

103.     Jak zabránit spuštění nežádoucích aplikací?


Efektivní zabránění spouštění nežádoucích aplikací uživatelem je snem každého správce sítě. Dosavadní způsoby měly vždy svá slabší místa a zkušený uživatel je dokázal obejít. Nicméně od Windows 7 je v systému v edici Enterprise (a ve Windows 10 i v edici Education) implementována technologie nazvaná AppLocker, která umožňuje zakázat spouštění aplikace na základě jeho digitálního podpisu. Lze tak například zakázat nebo naopak povolit pouze:
·         všechny aplikace od daného výrobce
·         vybranou aplikace od vybraného výrobce
·         vybranou verzi vybrané aplikace od vybraného výrobce
Protože se jedná o pokročilou funkci, které je využitelná zejména ve velkých podnikových sítích, byla také tato funkce začleněna pouze do edice Enterprise a nebudeme se s ní v této knize podrobněji zabývat. Zájemci si konfiguraci nástroje AppLocker mohou vyzkoušet takto:
1.       Otevřete nabídku Start a do pole pro vyhledávání napište secpol.msc a stiskněte Enter.
2.       Zobrazí se okno Místní zásady zabezpečení, zde v levém stromě rozbalte položku Zásady řízení aplikací, ve které se nachází položka AppLocker.
3.       Po kliknutí na tuto položku se v hlavní části okna zobrazí možnosti pro konfiguraci pravidel a přehled již nastavených pravidel.


104.     Přepínáme z jedné aplikace na druhou


V případě, že se potřebujete přepnout z jedné aplikace na druhou pomocí klávesové zkratky, lze využít kombinaci Win + T. Postupným stiskem se budete přepínat mezi aplikacemi tak, jak jsou zobrazeny na hlavním panelu a to včetně miniaturních náhledů.

105.     O něco hezčí přepínání aplikací

Mezi aplikacemi se lze také přepínat pomocí klávesové zkratky Alt + Tab. Windows 10 zobrazí přehledné okno se všemi otevřenými aplikacemi včetně náhledů. Opakovaným stiskem klávesy Tab (za stálého držení klávesy Alt) se lze mezi aplikacemi přepínat, po uvolnění kláves zůstane vybraná aplikace aktivní.

 

středa 31. srpna 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (96-100)

96.     Jak vytvořit ohraničení stránky?

Word umí ohraničit celou stránku, a to i různými speciálními symboly.
Ohraničení celé stránky je nutné provést pomocí okna Ohraničení a stínování a to následovně:
1. Na kartě Návrh ve skupině Pozadí stránky klikněte na příkaz Ohraničení stránky.
2. Word zobrazí okno Ohraničení a stínování s aktivní záložkou Ohraničení stránky. V levé části okna je pět způsobů ohraničení stránky. Co který typ ohraničení provádí, je snadné zjistit již z jejich názvu.
3. Uprostřed okna lze nastavit styl čáry, pod ním pak barvu a její šířku.
4. Rozevírací nabídka Efekt dovoluje použít jako okraj i speciální symboly. Symboly u běžného dokumentu asi nepoužijete, ale mohou se hodit například u různých návrhů plakátů, oznámení, pozvánek na ples apod. Pokud vyberete některý z efektů, nastavení čar bude ignorováno.
5. V pravé dolní části okna je ještě nutné pomocí rozevírací nabídky Použít na: zvolit, zda bude ohraničení použito na celý dokument, na celý aktivní oddíl, na první stránku oddílu nebo na vše kromě první stránky oddílu.
6. Klikněte na tlačítko OK – ohraničení se okamžitě projeví.

97.     Jak vytvořit automatický obsah dokumentu?

Základním předpokladem pro správné vygenerování obsahu je dobře upravený dokument. Jedná se zejména o použití stylů v dokumentu – Word totiž generuje obsah podle stylů.
Princip generování obsahu je takový, že Word projde celý dokument, zjistí, které texty jsou naformátovány styly Nadpis1 až Nadpis 9 nebo styly na nich založenými, na které stránce se nacházejí, a podle toho vygeneruje obsah. U složitějších dokumentů se používání stylů předpokládá, nicméně pokud jste styly nepoužívali, můžete je aplikovat dodatečně.
Postup při generování obsahu z dokumentu tedy předpokládá, že máte nadpisy a podnadpisy kapitol naformátovány pomocí stylů, a je následující:
1. Nastavte kurzor tam, kde bude obsah začínat. Většinou je to na začátku nebo na konci publikace a obvykle je obsahu vyčleněna samostatná stránka.
2. Na pásu karet klikněte na kartu Reference a ve skupině Obsah na příkaz Obsah.
3. Záložka Obsah (stejnojmenného okna) nabízí několik šablon obsahu. Znovu připomínám, že obsah bude vygenerován podle stylů. Lze tedy kliknout přímo na jednu ze zobrazených šablon a Word podle ní automaticky vytvoří obsah celého dokumentu.

98.     Jak vložit poznámku pod čarou?

Poznámku pod čarou vložíte k požadovanému slovu tak, že dané slovo označíte do bloku a na kartě Reference klepnete ve skupině Poznámky pod čarou na tlačítko Vložit poznámku pod čarou. Word automaticky k danému slovu přiřadí číslo ve formátu horního indexu a v zápatí stránky vytvoří místo pro vložení samotné poznámky. Číslování případných dalších poznámek pod čarou probíhá automaticky a to jak v případě jejich přidání, tak i odebírání.

99.     Co je hromadná korespondence?

Dejme tomu, že budete chtít jeden dopis se stejným textem poslat padesáti různým adresátům. Možná si řeknete, že stačí jeden dopis vytisknout padesátkrát, vložit do obálek a odeslat na padesát adres. Aby to ale nebylo tak jednoduché, budete chtít, aby na příslušném místě každého dopisu (kam se obvykle píše adresa příjemce) byla jiná adresa. Vznikne tak padesát dopisů se stejným textem, ale jinou adresou v hlavičce. Jak na to?
Právě pro tyto a podobné účely existuje velmi užitečná funkce – Hromadná korespondence.
Jejím prostřednictvím je možné tisknout například hromadné dopisy pokaždé s jinou adresou příjemce, dopisní obálky s odlišnou adresou, adresní štítky podle zadaného vzoru ad. Toto se využívá například při pozvánkách na různé společenské akce, reklamních nabídkách apod. Určitě znáte situaci, kdy všem vašim sousedům v ulici přišel stejný reklamní dopis jako vám, jen v něm byla jiná adresa. V žádném případě sekretářka dotyčné společnosti nepsala tolik dopisů, kolik máte sousedů, ale napsala jeden jediný a pomocí hromadné korespondence jej propojila s databází adres a vytiskla.
Co je potřeba pro to, aby mohla být použita hromadná korespondence:
• Hlavní část dopisu nebo dokumentu musí být pro všechny adresáty stejná.
• Databázi adres osob musíte mít k dispozici v elektronické podobě, nejlépe v Excelu, v tabulce Wordu, v databázi Accessu nebo v jiném databázovém souboru. Využít lze i kontakty z aplikace Outlook. Ve firmách se nejčastěji používají zmiňované databáze aplikace Access nebo Outlook.
Pokud máte obě výše uvedené podmínky splněny, je možné postupovat dále takto:
1. Vytvoření zdroje dat. Zdrojem dat se rozumí například databáze adres. Možností je např. vytvořit tuto databázi v prostředí Wordu, a to formou běžné tabulky.
2. Vytvoření vzorového dopisu, štítku nebo jiného vzorového dokumentu. Vzorový dopis je běžný dokument jako každý jiný. V dokumentu se předpokládá vynechané místo pro údaje načtené posléze z databáze.
3. Nastavení vstupních údajů ze zdroje dat do vzorového dopisu. Pokud je vytvořen vzorový dopis a zároveň již existuje databáze, pak již zpravidla víme, jaké položky z databáze budou v dopise použity, například zda to bude jméno, příjmení, nebo i adresa atd. Tyto údaje (nebo spíše názvy těchto položek) se speciálním postupem umístí do dokumentu.
4. Sloučení dat. Sloučení dat je poslední operace v procesu hromadné korespondence. Dojde k spárování vzorového dopisu a údajů z databáze.

100.     Jak nastavit jazyk kontroly pravopisu?

Je logické, že pro každý jazyk musí mít Word vlastní slovník – databázi slov, podle kterých je pravopis kontrolován. Podle toho, který slovník (resp. která databáze) je právě aktivován, jsou slova podtrhávána.
Ve Wordu lze slovníky nastavovat, a dokonce je možné, aby pro každou část textu v dokumentu platil jiný slovník (například pro případ, že by jeden odstavec v českém dokumentu byl citátem anglické knihy apod.).
1. Na stavovém řádku v dolní části aplikace klikněte na název jazyka.
2. Zobrazí se okno Jazyk se seznamem všech možných slovníků. Po instalaci je standardně nastaven výchozí jazyk na češtinu.

3. Změnu provedete pouhým výběrem jazyka (tedy např. Angličtina) a kliknutím na tlačítko OK.