čtvrtek 7. ledna 2016

Jak zahrnout Office 365 ProPlus do školní image?

Čím dál více škol v dnešní době přechází k formě předplatného Office365 ProPlus jako způsobu pořízení licencí aplikací Office. Díky tomu, že se ale jedná z pohledu instalace o technologicky trochu jiný produkt, než je např. běžná sada Office 2016, je vhodné si tyto rozdíly a především správný způsob vytvoření školní image, představit.

Vzhledem k tomu, že školy mají již běžné desítky a někdy i stovek počítačů a tabletů, pro jejich instalaci využívají tzv. imaging, tj. vytvoření jednoho referenčního počítače, vytvoření systémové image a její následné nasazení na ostatní počítače. Tento postup je také oblíbený z toho důvodu, že mnoho škol využívá prostředí Active Directory s Windows Serverem, jehož součástí je kompletní řešení pro imaging. Nazývá se Windows Deployment Services, česky Služba pro nasazení systému Windows.

Jak nasadit systém Windows ve školním prostředí najdete podrobně např. v tomto kurzu v rámci Microsoft Virtual Academy, my se teď ale podíváme na správné začlenění Office 365 do školní image.

Postup je tedy následovný:

1. Nainstalujte na referenční počítač požadovaný operační systém, nainstalujte všechny aktualizace a případně další aplikace, které chcete, aby byly součástí školní image.

2. Nainstalujte Office 365 ProPlus pomocí nástroje Office Deployment Tool. Nástroj ODT existuje ve dvou verzích, pro verzi Office 2013 a Office 2016. Vyberte si tedy tu správnou dle verze Office, kterou se chystáte nasadit. ODT je možné si stáhnout na následujících odkazech:

Následně si stáhněte instalační soubory pro Office 365 ProPlus pomocí tohoto návodu, případně je možné pomocí ODT nainstalovat Office 365 ProPlus na referenční počítač a to takto.

Upozornění: Je důležité NENECHAT Office 365 ProPlus automaticky aktivovat. To můžete udělat tak, že provedete tzv. tichou instalaci. Stačí v souboru configuration.xml, který je ODT využíván, přidat následující řádek:

<Display Level="None" AcceptEULA="True" />

3. Je důležité se nepřihlašovat na portál Office 365 a instalovat Office 365 ProPlus z této stránky. Pokud tak učiníte, aktivace proběhne automaticky.

4. Jakmile je tedy instalace Office 365 ProPlus pomocí nástroje ODT dokončena, neotevírejte žádné aplikace Office. Pokud tak učiníte, jste ihned vyzváni k přihlášení a aktivaci. I když se ale nepřihlásíte a zavřete okno s výzvou k aktivaci, je do systému nahrán dočasný produktový klíč, který ale pochopitelně nechcete mít součástí vaší školní image.

Pokud jste omylem některou za aplikací Office 365 ProPlus spustili, je zapotřebí celou instalaci Office 365ProPlus odinstalovat, restartovat počítač a začít znovu.

5. Zkontrolujte, že součástí image není žádný produktový klíč Office 365 ProPlus 
Před tím, než vytvoříte finální image referenčního počítače ověřte, zda skutečně není v systému žádný produktový klíč Office 365 ProPlus a to ani dočasný. To provedete pomocí skriptu ospp.vbs, který je automaticky nainstalován s instalací Office 365 ProPlus. Pro jeho spuštění stačí např. v příkazové řádce spustit příkaz:
 cscript.exe "%programfiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" /dstatus

Jako výsledek byste měli vidět informaci <No installed product keys detected>

Umístění souboru ospp.vbs se liší dle verze operačního systému a verze Office 365 ProPlus a to dle následující tabulky:

Verze Office 365 ProPlus
Verze operačního systému
Umístění souboru ospp.vbs
32-bit
32-bit
%programfiles%\Microsoft Office\Office15\
32-bit
64-bit
%programfiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\
64-bit
64-bit
%programfiles%\Microsoft Office\Office15\

6. Uložte školní image – např. pomocí nástroje Windows ADK, Windows Deployment Services nebo Microsoft Deployment Toolkit 2012.

7. Nasaďte školní image dle běžných postupů, které ve škole využíváte.

Žádné komentáře:

Okomentovat