pondělí 11. listopadu 2013

Reportáž z roadshow Vzděláváme pro budoucnost

Tak jako každý rok i letos pro vás společnosti Microsoft připravila zajímavou a informacemi nabitou akademickou roadshow, při které jsme vám v šesti městech po celé ČR představili novinky z oblasti IT, vzdělávacích aplikací a trendů, se kterými se během následujících let potkáte. Letošní roadshow byla připravena ve spolupráci se společnostmi AT Computers, Acer, HP, Lenovo, Intel a ITveSkole.cz.

Tato akce byla výjimečná v míře interaktivity, protože jsme chtěli, aby posluchači byli v co největší míře zapojeni do celého dne. A tak jsme jim doporučili si s sebou vzít notebook nebo tablet. Součástí registrace totiž bylo vytvoření uživatelských účtů v prostředí Office 365 a partnerském řešení iTřída. Posluchači tak několikrát během dne hlasovali na položené otázky a dávali nám zpětnou vazbu.

Po krátkém úvodu, který vysvětlil přidanou hodnotu současného trendu výuky 1:1 z pohledu pedagoga a vedení školy, jsme se vrhli rovnou na výuku. Jako první byla na řadě matematika s využitím tabletů a vhodného softwarového vybavení.

Následovalo malé technické okénko, ve kterém jsme představili účastníkům obecně cloudová řešení a hlavně službu Office 365, díky níž získávají školy email s doménou školy, webové aplikace Office, hlasové a videokonferenční služby, prostorné úložiště a mnohem víc. To vše prostřednictvím plánu A2 pro školy kompletně zdarma. V duchu střídání technických a netechnických příspěvků následovalo povídání o ICT plánu školy s informacemi o tom, jak by měl ideálně vypadat a jak školám může takový dokument pomoci při vlastním plánování a rozvoji. Jako vždy bylo mnoho dotazů k licencování produktů. Velkou změnou v licencování produktů je postupný přechod škol od trvalého nákupu licencí k formě jejich pronájmu a to např. v programech EES nebo OVS-ES. Velice zajímavým benefitem pro školy využívající tyto programy je možnost instalace vždy nejnovější verze produktu či možnost využívání na domácích počítačích učitelů. Velkým plusem je nově i rozšíření tohoto benefitu u sady Microsoft Office na soukromé počítače studentů.

Během přestávek mohli účastníci v předsálí komunikovat s partnery akce, vyzkoušet si nejnovější Windows 8 tablety a dotyková zařízení určená do škol či si mezi sebou vyměňovat informace a zkušenosti z využívání IT ve školách.

Se stále větším rozšiřováním tabletů mezi studenty i do škol zcela jistě přišla vhod přednáška o scénářích výuky 1:1 včetně konceptu BYOD (Bring Your Own Device), při kterém si studenti mohou vzít do školy své vlastní zařízení a zde ho také pro výuku využívat. Toto řešení klade určité požadavky na infrastrukturu školy a i o tom byla v rámci přednášky řeč. Následovala krátká přednáška o novinkách v systému Windows 8.1, ale především byl představen katalog aplikací Windows Store a velké množství vzdělávacích aplikací, které mohou učitelé ihned zdarma využívat ve svých hodinách.


Po obědové pauze následovala odpolední část, ve které jsme se společně podívali na internetové informační zdroje pro výuku. Byly také připomenuty aktivity společnosti Microsoft v rámci programu Partneři ve vzdělávání, především možnost školení pro pedagogy a vedení škol na téma využití moderních technologií pro výuku a to buď úplně zdarma anebo z prostředků DVPP. Po celé ČR je rozmístěno 18 vzdělávacích center Microsoft, které nabízí kurzy se zaměřením na pestrou škálu témat a softwarových produktů. Jedním z programů společnosti Microsoft je i Studentské trenérské centrum, které dává šanci talentovaným studentům středních škol. A právě tyto studenty jsme si pozvali, aby publiku představili svoje názory na moderní výuku a možnosti inovativního vyučování. Studentský pohled přinesl další novou perspektivu, kdy např. studenti dávali účastníkům potěžkat svou aktovku plnou učebnic pro jeden den výuky – jako motivátor k digitalizaci výuky.


Ačkoliv se někomu může zdát, že problematika bezpečnosti je všeobecně známá, není tomu tak a každý rok se objevují nové a nové hrozby. Proto byla téměř na konec akce zahrnuta přednáška o internetových hrozbách a jak se jim bránit a také možnost získat ocenění školy v oblasti bezpečnosti, tzv. eSafety Label.

Závěrečná přednáška se pak nesla v duchu otázky, zda již tedy nadešel čas na výuku 1:1 v našich školách a bylo na tvářích posluchačů vidět, že jsou na konci akce této formě výuky nakloněni, ale hlavně už ví, o čem to celé je.


V rámci podzimní roadshow jsme navštívili 6 měst a přijelo si nás poslechnout více než 600 ředitelů, učitelů a správců IT. Díky vyplněným dotazníkům a zpětné vazbě víme, že se naprosté většině akce líbila a že témata byla aktuální a přínosná. Všem účstníkům děkujeme za jejich čas a přejeme hodně zdaru se zaváděním moderních technologií do výuky.

Žádné komentáře:

Okomentovat