pondělí 4. října 2021

Jak správně vrátit v Teams práci k přepracování?

Funkce Zadání v Microsoft Teams získává čím dál více na popularitě a je to jen další ukázka toho, jak je možné Teams využívat i pro běžnou prezenční či hybridní výuku. To, jak zadání vytvořit a odeslat je věc asi jasná, my se dnes podíváme na jednu novou funkci a tou je odeslání práce žákovi zpět k přepracování.

Doposud měli učitelé k dispozici "pouze" tlačítko Odeslat zpět, které fungovalo tak, že odeslalo ohodnocenou/okomentovanou práci zpět žákovi a pokud se tak stalo před vypršením termínu pro odevzdání, žák mohl práci (pokud na to byl upozorněn), opravit a předělat.

Nově se však učitelům nabízí možnost vrátit práci k přepracování přímo a to následujícím způsobem:

1. Otevřete si v zadání práci studenta, kterou chcete vrátit zpět k přepracování. 

2. Dopište komentář, případně průběžné hodnocení a rozbalte si nabídku u tlačítka Odeslat zpět a vyberte položku Vrátit k revizi. Tím žákovi vrátíte práci rovnou k revizi a v tomto stavu ji vidíte i v přehledu odevzdaných prací. 
3. Žák dostane přímou notifikaci o tom, že mu byla práce odeslána zpět k přepracování a po novém vypracování má možnost ji poslat opravnou pomocí tlačítko Odevzdat znovu. Tím je proces znovuodevzdání zadání dokončen.
Žádné komentáře:

Okomentovat