neděle 14. dubna 2013

Nové funkce v Excelu 2013

V rámci právě probíhajících seminářů, přednášek a dalších akcích na kterých představujeme mj. nový Office (resp. Office 2013) často dostáváme i otázky na přítomnost nových funkcí v aplikaci Excel 2013. Pokud vás tedy zajímá, jaké nové funkce v Excelu 2013 jsou, přijde vám vhod následující tabulka:

NÁZEV FUNKCETYP A POPIS
ACOTMatematické a trigonometrické funkce:   Vrátí arkuskotangens čísla.
ACOTHMatematické a trigonometrické funkce:   Vrátí hyperbolický arkuskotangens čísla.
ARABICMatematické a trigonometrické funkce:   Převede římské číslo na arabské.
BASEMatematické a trigonometrické funkce:    Převede číslo na text v číselné soustavě o určeném základu.
BINOM.DIST.RANGEStatistické funkce:    Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení.
BITANDInženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace AND pro dvě čísla.
BITLSHIFTInženýrské funkce:    Vrátí hodnotu čísla posunutou doleva o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.
BITORInženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace OR pro dvě čísla.
BITRSHIFTInženýrské funkce:    Vrátí hodnotu čísla posunutou doprava o počet bitů zadaný v operátoru velikost_posunu.
BITXORInženýrské funkce:    Vrátí hodnotu bitové operace Exkluzivní OR pro dvě čísla.
CEILING.MATHMatematické a trigonometrické funkce:    Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
KOMBINACE.AMatematické a trigonometrické funkce:   
Vrátí počet kombinací (s opakováním) pro daný počet položek.
COTMatematické a trigonometrické funkce:   Vrátí hyperbolický kosinus čísla.
COTHMatematické a trigonometrické funkce:    Vrátí kotangens úhlu.
CSCMatematické a trigonometrické funkce:   Vrátí kosekans úhlu.
CSCHMatematické a trigonometrické funkce:    Vrátí hyperbolický kosekans úhlu.
DNYFunkce data a času:   Vrátí počet dní mezi dvěma daty.
DECIMALMatematické a trigonometrické funkce:   Převede textový zápis čísla o určitém základu na číslo v desítkové soustavě.
ENCODEURLWebové funkce:   Vrátí řetězec kódovaný jako adresa URL.
FILTERXMLWebové funkce:   Vrátí specifická data z obsahu XML pomocí zadaného výrazu XPath.
FLOOR.MATHMatematické a trigonometrické funkce:   Zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.
FORMULATEXTVyhledávací funkce a funkce pro odkazy:   Vrátí funkci ze zadaného odkazu, zformátovanou jako text.
GAMMAStatistické funkce:   Vrátí hodnotu funkce gama.
GAUSSStatistické funkce:    Vrátí hodnotu standardního normálního kumulativního rozdělení sníženou o 0,5.
IFNALogické funkce:   Pokud je výsledkem vzorce chybová hodnota #N/A (hodnota nedostupná), vrátí tato funkce hodnotu, která jí byla zadána. V opačném případě vrátí výsledek vzorce.
IMCOSHInženýrské funkce:    Vrátí hyperbolický kosinus komplexního čísla.
IMCOTInženýrské funkce:   Vrátí kotangens komplexního čísla.
IMCSCInženýrské funkce:   Vrátí kosekans komplexního čísla.
IMCSCHInženýrské funkce:   Vrátí hyperbolický kosekans komplexního čísla.
IMSECInženýrské funkce:   Vrátí sekans komplexního čísla.
IMSECHInženýrské funkce:   Vrátí hyperbolický sekans komplexního čísla.
IMSINHInženýrské funkce:   Vrátí hyperbolický sinus komplexního čísla.
IMTANInženýrské funkce:   Vrátí tangens komplexního čísla.
ISFORMULAInformační funkce:   Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud odkaz vede na buňku, která obsahuje vzorec.
ISOWEEKNUMFunkce data a času:   Pro dané datum vrátí číslo týdne v roce podle standardu ISO.
MUNITMatematické a trigonometrické funkce:   Pro zadanou dimenzi vrátí jednotkovou matici.
NUMBERVALUETextové funkce:    Převede text na číslo způsobem nezávislým na národním prostředí.
PDURATIONFinanční funkce:   Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty.
PERMUTACE.AStatistické funkce:   Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které mohou být vybrány z celkového počtu objektů.
PHIStatistické funkce:   Vrátí hodnotu funkce hustoty pro standardní směrodatnou odchylku.
RRIFinanční funkce:   Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic.
SECMatematické a trigonometrické funkce:   Vrátí sekans úhlu.
SECHMatematické a trigonometrické funkce:   Vrátí hyperbolický sekans úhlu.
SHEETInformační funkce:   Vrátí číslo odkazovaného listu.
SHEETSInformační funkce:   Vrátí počet listů v odkazu.
SKEW.PStatistické funkce:   Vrátí nepravidelnost v rozložení na základě zadaných hodnot, což je charakteristika stupně asymetrie rozložení oproti středové hodnotě.
UNICHARTextové funkce:   Vrátí znak unicode, na který odkazuje daná číselná hodnota.
UNICODETextové funkce:   Vrátí číslo (bod kódu), které odpovídá k prvnímu znaku textu.
WEBOVÁSLUŽBAWebové funkce:    Vrátí data z webové služby.
XORLogické funkce:   Vrátí hodnotu logické operace Exluzivní OR pro všechny argumenty.

Žádné komentáře:

Okomentovat