čtvrtek 20. října 2011

Přichází nová verze webového správce sítě - Windows Intune


O tom, co je Windows Intune, k čemu slouží a jak se používá jsme vám již na portále psali (http://www.modernivyuka.cz/Hlavn%C3%ADstr%C3%A1nka/tabid/70/ItemId/799/ctl/Details/mid/675/language/cs-CZ/Default.aspx). Microsoft nyní vydává druhou verzi tohoto nástroje, ve které najdete mnoho nových funkcí a vylepšení. Díky tomu, že se jedná o webovou aplikaci, není nutné nic instalovat či upgradovat, novinky se vám objeví ve správcovské konzoli zcela automaticky. Pojďme se tedy podívat, co na vás nového čeká.

·  Instalace software a aktualizací – pomocí této nové funkce můžete nejenom centrálně a hromadně instalovat aplikace a aktualizace společnosti Microsoft, ale nově i produktů třetích stran a to opět i včetně aktualizací. Zdrojem pro takové instalace může být jakýkoliv EXE, MSI nebo MSP instalační balíček. Pomocí jednoduchého průvodce si nastavíte parametry instalátoru a na jeho konci dojde ke kompresi, zašifrování a uploadu připraveného instalačního balíčku do prostoru Windows Azure, kde jej můžete kdykoliv využíti pro instalaci. Během zkušební verze máte k dispozici 2GB takového prostoru, zákazníci se standardně pořízenou službou mají prostoru více. Jakmile dojde k publikování takového balíčku, je vidět v konzoli Spravovaný software a z něj jej rovnou můžete instalovat na vybrané počítače nebo skupiny počítačů. Jakmile bude některý z cílových počítačů online, software se začne automaticky instalovat a pochopitelně jako správci máte možnost sledovat průběh a stav těchto instalací.

·  Vzdálené úlohy – Pokud ve správcovské konzoli klepnete pravým tlačítkem na vybraný počítač, zobrazí se kontextová nabídka s různými příkazy (Přidat do skupiny, Vyřadit z provozu, Vzdálené úlohy a další). Po klepnutí na poslední jmenovanou položku je možné spustit na tomto počítači velké množství úloh jako jsou např.:
o   Spustit kompletní malwarovou kontrolu
o   Spustit rychlou malwarovou kontrolu
o   Aktualizovat malwarové definice
o   Restartovat PC

·  Vylepšená správa softwarových licencí – v první verzi Windows Intune bylo možné porovnávat pořízené licence v rámci Microsoft Volume Licensing a skutečný stav instalací. Nově je možné přidávat a porovnávat se skutečným stavem i retailové licence, OEM licence a dokonce i licence produktů třetích stran.

·  Vylepšené reportování – nově se zde objevují HW filtry, které vám umožňují vytvářet ještě přesnější inventář vašeho vybavení. Vaše spravované počítače můžete filtrovat a vytvářet reporty na základě výrobce, dostupného místa na disku, velikosti RAM nebo rychlosti procesoru. Je tak možné si např. vytvořit seznam všech počítačů, kde dochází místo na disku a mají méně než 2GB operační paměti.

·  Výstrahy a upozornění – jako správci sítí byste se měli chovat proaktivně, tj. řešit problémy dříve než nastanou a tato funkce je k tomu přesně určena. Máte možnost si např. nastavit upozornění, když na daném počítači dojde k zaplnění více jak 90 % volného místa na disku apod.

·  Administrátor s omezenými právy – se stále větší a větší síti bude zřejmě zapotřebí, aby vaší sít monitorovalo více osob. Nově je však možné nastavit tzv. Administrátora pro čtení. Takový uživatel bude moci přistupovat ke všem údajům v rámci Windows Intune, ale jak už vyplývá z názvu, tak tyto údaje bude moci pouze číst a případně je předávat hlavnímu administrátorovi, který pak rozhodne, jak v dané situaci postupovat. Tato funkce je využitelná např. v případě zaučování nového správce nebo rozdílných úrovní znalostí jednotlivých správců. A pochopitelně je možné kdykoliv udělat z takového účtu pro čtení plnohodnotného administrátora.
  
·  Offline Instalace – v dřívější verzi bylo nutné, aby byl při instalaci klienta Intune počítač připojen k Internetu. Tato podmínka nyní odpadá a tak je možné si jednotlivé stanice předpřipravit nebo dokonce klienta Intune zahrnout do referenční image.

·  Nové jazykové verze – pro některé z vás zřejmě nejdůležitější vylepšení a tím je česká jazyková verze Windows Intune.

·  Další novinky a vylepšení – správcovská konzole založená na technologii Silverlight nyní umožňuje nové způsoby ovládání, práce a správy. Mezi ty nejdůležitější patří:
o   Nabídky po klepnutí pravým tlačítkem myši
o   Podpora funkce drag&drop
o   Zapínání a vypínání jednotlivých sloupců s informacemi

Pokud vás tyto změny zaujaly a máte zájem si novou verzi Windows Intune vyzkoušet, máte tak možnost učinit zde (http://www.microsoft.com/cs-cz/windows/windowsintune/try-and-buy.aspx). Zkušební verzi je možné využívat 30 dní a to až na 25 počítačích.
Žádné komentáře:

Okomentovat