středa 21. prosince 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (176-180)


176.     Jak přejmenovat list v sešitu?

Excel standardně pojmenovává listy List1, List2, List3 atd. Každý list ale můžete pojmenovat vlastním názvem, který lépe vystihuje obsah listu.
1. Nastavte se na list, který si přejete přejmenovat.
2. Poklepejte na záložku tohoto listu tak, aby se název listu označil do černého bloku.
3. Nyní můžete začít psát nový název. Starý název se smaže ihned po napsání prvního písmene.
4. Po napsání názvu stiskněte klávesu Enter. List bude přejmenován.
Druhou možností je klepnutí pravým tlačítkem myši na list a výběr příkazu Přejmenovat.

177.     Jak změnit pořadí listů v sešitu?

Pořadí listů v takovém sledu, jak jdou za sebou, není neměnné. Listy lze vzájemně jakkoliv přeuspořádat, resp. změnit jejich pořadí.
1. Nastavte se myší na záložku listu, kterou si přejete přesunout mezi jiné dva listy.
2. Na této záložce stiskněte a držte levé tlačítko myši.
3. Táhněte směrem mezi záložky, kde má být nová pozice tažené záložky. Malá šipka nad listy ukazuje, kam bude list umístěn.
4. Uvolněte levé tlačítko myši a záložka bude přemístěna.

178.     Jak zkopírovat sešit?

Každý list je možné zkopírovat pod jiným jménem. Kopie listu je užitečná v případě, že potřebujete dvě téměř totožné tabulky s rozdílem pouze v některých buňkách.
1. Stiskněte a držte levé tlačítko myši na listu, který si přejete zkopírovat.
2. Stiskněte a držte klávesu Ctrl.
3. Se stisknutou klávesou Ctrl táhněte listem ve vodorovném směru. Malá šipka nad listy ukazuje, kam bude kopie listu umístěna.
4. Uvolněte nejprve levé tlačítko myši a následně klávesu Ctrl. List bude překopírován s původním názvem a s číslovkou v závorce.

179.     Jak změnit barvu karty listu?

V Excelu je možné obarvit karty jednotlivých listů různými barvami. Tato funkce slouží k usnadnění orientace při práci s větším množstvím listů. V rozsáhlém projektu například víte, že zelené listy jsou datové podklady, červenou barvou si můžete zvýraznit listy s výsledky a jinou barvou například listy s pomocnými vzorci.
Barvu listu nastavíte tak, že na list klepnete jednou pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce zvolíte položku Barva karty. Po najetí kurzorem myši na tento příkaz se zobrazí barevná paleta s možností nastavení barvy. Klepnutím na příslušnou barvu vyberte novou barvu záložky listu.

180.     Jak ukotvit první řádek tabulky?

Tabulku lze v sešitu rozdělit tak, aby bylo stále vidět záhlaví sloupců, případně řádků. Pokud totiž u dlouhých tabulek budete pracovat s údaji, které se nacházejí například na řádku 820, pak již možná nebudete přesně vědět, jaký byl nadpis a význam sloupce, s kterým právě pracujete. Proto je možné v tabulce tzv. ukotvit příčky. Příčka rozdělí tabulku na dvě části, přičemž v jedné části bude stabilně zobrazeno např. záhlaví sloupců a ve druhé části bude možné libovolně pracovat s tabulkou.
Rozdělení tabulky pomocí příček proveďte následujícím způsobem:
1. Na pásu karet klepněte na kartu Zobrazení a ve skupině Okno na příkaz Ukotvit příčky.
2. V zobrazené nabídce zvolte příkaz Ukotvit příčky a ze zobrazené nabídky zvolte příkaz Ukotvit horní řádek.
Tímto okamžikem je horní řádek ukotven. Poznáte to tak, že je v délce celého řádku tenká plná čára.

Žádné komentáře:

Okomentovat