pondělí 29. února 2016

333 tipů pro Windows 10 (16-20)

16.     Jak vyhledávat v nabídce Start?


Práce s novou nabídkou Start, rychlé nalezení požadované aplikace, dokumentu nebo nastavení je více než snadné. Jednoduše začněte psát název požadované položky, např. Word, tabulka nebo Tiskárny, a v nabídce Start se začnou dle postupně zadávaných znaků filtrovat zobrazené výsledky. Automaticky se vyhledává zadané slovo mezi aplikacemi, pokud chcete hledat mezi nastaveními počítače či soubory, je nutné klepnout po zadání výrazu na příslušné položky v pravé horní části nabídky Start. Nabídku Start je možné vyvolat klávesou Windows, která se nachází nejčastěji mezi klávesami levý Ctrl a levý Alt.

17.     Jak změnit pořadí dlaždic?

Umístění a další atributy zobrazených dlaždic a zástupců aplikací nejsou neměnné a lze je mnoha způsoby upravit k obrazu svému.
Zřejmě každý uživatel chce mít nejčastěji používané aplikace hned tzv. na očích a na prvním nebo na jednom z prvních míst v pořadí. Toho je možné docílit snadno, a to prostým přetažením dlaždice na nové umístění.
Stačí tedy chytit kurzorem myši požadovanou dlaždici aplikace nebo zástupce a přetažením ji přesunout na nové místo. Tímto způsobem si můžete upravit nabídku Start přesně tak, jak potřebujete.

18.     Jak změnit velikost nabídky Start

Nově lze v systému Windows 10 měnit i velikost nabídky Start a to tak, že najedete kurzorem myši k jejímu pravému nebo hornímu okraji a následně pohybem myši v příslušném směru zvětšíte nebo zmenšíte tuto nabídku.

19.     Jak změnit velikost dlaždic?


Možná jste si všimli, že některé dlaždice vestavěných aplikací jsou větší než ostatní. A může se např. právě jednat o aplikaci, kterou nepoužíváte často a stačila by vám její menší varianta, a naopak, u některé vámi často používané aplikace byste si přáli zvětšení (a tím zobrazení více informací) příslušné dlaždice. Tato úprava je možná, stačí klepnout pravým tlačítkem myši na vybranou dlaždici a ze zobrazené nabídky u dolního okraje obrazovky vybrat položku Menší nebo Větší.20.     Jak odstranit dlaždice?Pokud z nějakého důvodu nechcete, aby se vybraná dlaždice v nabídce Start zobrazovala, je možné ji z úvodní obrazovky Start odebrat klepnutím pravým tlačítkem myši na dlaždici a následným zvolením příkazu Odepnout od Startu.

středa 24. února 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (11-15)

11.     Kde najdu důležité informace o Microsoft Office?

Veškeré důležité informace o produktu Microsoft Office naleznete na webové stránce http://office.com, zde kromě základních informací o produktech naleznete ke stažení a prohlédnutí také tisíce obrázků, šablon nebo výukových lekcí.

12.     Co jsou to Office Online?

Office Online jsou webovou odlehčenou verzí aplikací Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Umožňují vytvářet dokumenty Office i bez nainstalované a zakoupené licence na jakémkoliv počítači připojeném k internetu. Nevýhodou je omezená funkčnost a nutnost připojení k síti internet v okamžiku práce s dokumenty. Office Online jsou například součástí zdarma dostupné služby OneDrive, kterou si jakožto internetové úložiště můžete zřídit na www.OneDrive.cz.

13.     Co je to Office 365?

S příchodem Office 2016 se do povědomí uživatelů začal dostávat i další produkt společnosti Microsoft a to Office 365. Nejedná se o nějakou novou verzi aplikací Office, ale o službu předplatného aplikací Office (vždy té nejnovější verze) doplněné o benefity v podobě většího prostoru úložiště OneDrive, volných minut pro volání přes Skype apod. Záleží jen na uživateli, zda je pro něj lepší platit jednorázově a mít k dispozici vždy jen tu verzi, kterou si zakoupil nebo si platit Office formou pronájmu a mít k dispozici vždy nejnovější verzi, kterou Microsoft uvede na trh. U firemních zákazníků je pak Office 365 synonymem pro komplexní komunikační řešení v podobě produktů SharePoint Online, Exchange Online, Lync Online, OneDrive Pro, desktopové aplikace Office apod.

14.     Jak se dostat ke svým dokumentům odkudkoliv?

Pokud chcete mít ke svým dokumentům, tabulkám či prezentacím přístup z jakéhokoliv počítače připojeného na internet, využijte webové úložiště OneDrive od společnosti Microsoft. K veškerým souborům, které do tohoto úložiště umístíte, pak máte přístup odkudkoliv. Služba je dostupná zdarma na adrese www.OneDrive.cz a na toto úložiště lze ukládat/otevírat soubory přímo z aplikací sady Microsoft Office 2016 a to dokonce v podobě primární místa pro práci se soubory.

15.     Proč vznikly a jak poznám nové formáty souborů?

Již od verze Microsoft Office 2007 se můžete setkat s novými formáty souborů, které přinesly nové možnosti a funkce. Mezi ty nejvýznamnější patří menší velikost souborů, založení na jazyku XML, možnost využití diagramů SmartArt apod. Nové formáty souborů poznáte podle písmene x na konci přípony souboru (doc-docx, xls-xlsx, ppt-pptx). Novější typy souborů (Office 2007 a vyšší) ale nelze ve starších verzích aplikací (2003 a starší) standardně otevírat, proto vám zajisté přijdou vhod následující dva tipy.

pondělí 22. února 2016

333 tipů pro Windows 10 (11-15)

11.     Lze provést upgrade z dřívější verze Windows?

Další možností, jak do svého počítače nahrát Windows 10, je tzv. upgrade. Jedná se o proces, kdy se instalace nového systému provádí na počítači s již existující, starší verzí operačního systému. Výhodou provádění upgradu je (v závislosti na tom, z jakého předchozího systému jej provádíte) automatizace procesu, zachování dat, nastavení i aplikací. Dá se říci, že po pár desítkách minut máte nový systém se „starými“ daty.
Upozornění: Většinou jsou zejména IT odborníci k upgradům poměrně skeptičtí, protože si můžete (ale nemusíte) ze starého systému přenést nějaká nevhodná nastavení a chyby, proto u takové zásadní aktivity, jako je změna operačního systému, je vhodné zvážit, zda neprovést raději čistou instalaci. Před ní je ale pochopitelně zapotřebí zálohovat veškerá data na nějaký, nejlépe externí disk, USB flash disk či na některá z internetových úložišť, provést čistou instalaci a po ní veškerá data nahrát zpět a pochopitelně doinstalovat všechny potřebné aplikace. Provést to můžete např. i za pomoci nástroje Migrace profilu uživatele. Ano, tento proces sice zabere možná i pár hodin, ale máte jistotu nové instalace systému a nové instalace aplikací bez přenesení možných chyb.
Nutno podotknout, že u Windows 10 byl proces upgradu ovšem zase o něco vylepšen a poměrně dost IT odborníků již proces upgrade operačního systému na Windows 10 tak striktně nezatracuje. Já sám jsem tímto způsobem provedl upgrade desítek počítačů a vše proběhlo bez problémů. Rozhodnutí je tedy jen na vás.
Možnost upgradu, resp. přenosu nejen dat, ale i aplikací, je závislý jak na nainstalované předchozí verzi operačního systému (Windows XP, Windows Vista, Windows 7), tak i na nainstalovaném servisním balíčku. Obecně platí, že čím novější verzi operačního systému se chystáte upgradovat, tím snazší tento upgrade bude. Proto bych vám doporučil v případě Windows 7 vždy čistou instalaci a u Windows 8 to ponechal na vašem rozhodnutí. Nezbývá než doplnit, jaké jsou možnosti upgradu z předchozích verzí:
 
Při upgradu je pochopitelně nutné zachovat bitovou verzi systému (32bitová vs. 64bitová) i jazykovou, tj. není možný upgrade např. z 32bitové na 64bitovou. Pokud chcete tedy mít 64bitovou instalaci Windows 10 (a v dnešní době není víceméně jediný důvod, proč ne) a předchozí systém máte 32bitový, není možné využít upgrade, ale je nutné provést čistou instalaci.

12.     Jak snadno a rychle provést upgrade na Windows 10?


Velice zajímavou novinkou je upgrade pomocí instalátoru staženého z internetu. Pokud se tedy v neděli večer rozhodnete, že na svém počítači chcete udělat upgrade na Windows 10, vše můžete mít hotovo za několik desítek minut. Pokud bych měl celý tento proces velmi zjednodušit, probíhá asi takto: stáhnete si malý instalační program, vyberete si edici, architekturu a jazykovou verzi, stáhne se celá instalace a následně se provede upgrade, přičemž vše se provádí přímo na počítači, ze kterého chcete upgradovat na Windows 10. Je možné provést upgrade přímo na daném PC nebo si vytvořit již zmiňovaný USB disk pro pozdější použití nebo použití na jiném PC.
Veškeré informace o systému Windows 10 naleznete na internetové stránce společnosti Micrososft, kde se mj. nachází návod a postup, jak takový upgrade provést. Názvy příkazů na webové stránce se mohou pochopitelně v průběhu času měnit.

13.     Lze provést upgrade z nižší edice Windows 10?


Ano, obecně lze u Windows 10 provést upgrade na jinou, vždy ale vyšší edici systému Windows 10. Opět ale nelze provádět přímý upgrade mezi 32bitovými a 64bitovými verzemi.
  

14.     Jak během instalace rozdělit pevný disk na oddíly?


                Během nové instalace operačního systému Windows 10 máte v průvodci možnost rozdělit pevný disk na oddíly. Jeden fyzický disk v počítači tak bude rozdělen na dvě (popř. jiný počet) části, většinou označené jako disk C a disk D. Toto rozdělení je u většiny uživatelů běžnou praxí. Na disk C instalují operační systém a aplikace, na disk D nahrávají svá data, dokumenty, fotky, obrázky. V případě tohoto rozdělení a nutnosti přeinstalovat operační systém tak uživatel nepřichází o svá data. Jak rozdělíte dostupnou celkovou velikost pevného disku, záleží jen na vás, běžné rozdělení se provádí cca 1/3 velikosti na oddíl C, zbytek, tj. 2/3, na oddíl pro data a dokumenty. Změna tohoto rozdělení je po instalaci operačního systému již poměrně náročná a s rizikem ztráty dat.

15.     Co je nového na nabídce Start?
Ačkoliv je to asi nepravděpodobné, je možné, že někteří z vás sedí u počítače s operačním systémem Windows (a nejen 10) zcela poprvé, a tak je na místě mít alespoň základní informace o práci v systému. Po instalaci a počáteční konfiguraci systému Windows 10 se vám zobrazí pracovní plocha se známým tlačítkem Start v levém dolním rohu. Po klepnutí na něj se následně ukáže klasická nabídka Start nebo ta přes celou obrazovku, která je aktivní v režimu tabletu. Nabídka Start je také zobrazena ve formě aktivních dlaždic. Aktivní jsou proto, že se jejich obsah průběžně mění v závislosti na obsahu. Klepnutím na jednotlivé dlaždice můžete spustit danou aplikaci a pracovat v ní. 

333 tipů pro Windows 10 (6-10)

6.     Jak nainstalovat Windows 10 z USB disku?


Doba, kdy svůj rozmach zažívaly CD a DVD média, je u konce a jejich využití postupem času klesá. U některých notebooků a téměř všech netbooků se ani s DVD mechanikou nesetkáte. Jak tedy na tyto počítače Windows 10 nainstalovat? Postup je velice jednoduchý, a to za pomoci nástroje přímo z dílny společnosti Microsoft. Tento nástroj se jmenuje Nástroj pro vytvoření media a umí z internetu stáhnout příslušnou edici, jazykovou verzi i architekturu a to buď ve formě ISO souboru nebo rovnou vytvoření spustitelného USB flash disku. Tento nástroje naleznete ke stažení na adrese http://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10.  Na průměrném počítači pro Windows 10 lze tento systém nainstalovat z flash disku do 10 minut.

7.     Jak při instalaci zobrazit příkazovou řádku?

Pokud potřebujte kdykoliv během instalace zobrazit příkazovou řádku, stačí stisknout klávesovou zkratku Shift + F10. Zde pak můžete zadávat příkazy a provádět stejné operace jako v klasické příkazové řádce. Tato možnost je ale zejména při instalaci určena pokročilejším uživatelům pro provádění nadstandardních postupů, pro běžného uživatele je průvodce instalací naprosto dostačující ve všem, co potřebuje k úspěšné instalaci systému.

8.     Lze mít na jednom počítači s Windows 10 i starší verze Windows?

Ano, to možné je. Případ, kdy na daném počítači máte nainstalovány dva operační systémy, se nazývá dual boot. Po spuštění počítače se vás počítač zeptá, jaký systém chcete spustit. Často tak uživatelé činí z důvodu kompatibility aplikací nebo testování, a to tak, že na jednom PC mají např. Windows XP a Windows 10. V případě, že i vy chcete toto řešení využívat, je nutné mít vždy na paměti, že jako první máte instalovat starší operační systém a teprve poté ten novější (např. nainstalovat Windows XP a teprve pak Windows 10). Taktéž je nutné instalovat druhý operační systém minimálně na jiný oddíl, ještě lépe pak přímo na jiný pevný disk.

9.     Lze nainstalovat Windows 10 i bez instalačního klíče?

Nutnost zadání klíče se může lišit dle typu média (pro koncové uživatele, multilicenční) i způsobu prováděné instalace, proto je vhodné mít pro jistotu klíč při instalaci raději u sebe.

10.     Kde jsou všechny edice pro instalaci Windows 10?

Instalační DVD/USB operačního systému Windows 10 většinou obsahuje všechny edice tohoto systému na jednom médiu. Toto je možné díky technologii, kdy soubory, které jsou pro všechny edice stejné (a těch je většina), jsou na DVD nahrány pouze jednou. V případě, že si zakoupíte později licenční klíč pro jinou edici, budete ji moci nainstalovat ze stejného DVD.

Aplikace, která Vás provede operačním systémem Windows 10, je na světě!

Tak jako u Windows 8, jsem i pro operační systém Windows 10 připravil pro všechny zájemce aplikaci, ve které najdete 333 tipů a triků pro tento nový operační systém. Stáhnout si ji můžete zdarma na adrese https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh5mgds. Snad se Vám bude líbít.středa 17. února 2016

333 tipů pro Microsoft Office 2016 (6-10)

6.     Co která aplikace umí?

Ačkoliv kancelářský balík Microsoft Office zná téměř každý uživatel počítače, některé sady obsahují produkty, s nimiž jste se možná ještě nesetkali, proto se vám bude zřejmě hodit následující rychlý přehled všech aplikací:
 
 • Word – nejpoužívanější textový editor na světě, slouží k psaní dopisu, zpráv, referátu, seminárních a jiných školních prací, životopisu apod.
 • Excel – tabulkový kalkulátor, který umožnuje snadným způsobem zpracovávat data v přehledných tabulkách s možností tvorby působivých grafu
 • PowerPoint – prezentační manažer sloužící k tvorbě efektních prezentací
 • Outlook – emailový klient pro práci s elektronickou poštou, pro správu kontaktu, plánování casu a úkolu
 • OneNote – pokročilý elektronický sešit pro ukládání a psaní poznámek v přehledné formě
 • Publisher – jednoduchý grafický SW pro tvorbu publikací, letáku, diplomu, brožurek, pozvánek apod.
 • Access – databázový SW pro zpracování velkého množství dat za pomoci relačních databází
 • Visio – aplikace pro tvorbu diagramu, nákresu budov, rozvodu instalací, plánku prostor apod.
 • Project – nástroj pro profesionální projektový management, sledování stavu projektu, jejich plánování apod.
 
 

7.     Lze mít více verzí Office na jednom počítači?

V případě, že potřebujete mít z nějakých důvodu na jednom počítači nainstalováno více verzí kancelářského balíčku Microsoft Office (např. 2016 a 2013 nebo 2016 a 2013), je nutné při instalaci sady Microsoft Office 2016 zvolit tzv. Vlastní instalaci a zde vybrat možnost ponechat předchozí verze produktu. Není ale možné mít nainstalovanou jednu verzi v 32-bitové podobě a druhou v 64-bitové.
 

8.     Jak odinstalovat Office z počítače?

Pokud chcete Microsoft Office ze svého počítače odinstalovat, je nutné tak učinit v Ovládacích panelech v panelu Programy a funkce.
 

9.     Jak doinstalovat další aplikace nebo funkce?

Je možné, že při práci s Microsoft Office zjistíte, že vám chybí některý volitelný doplněk, který je možné pomocí instalátoru doplnit. Spusťte tedy znovu instalaci Office a v nabídce vyberte možnost Přidat či odebrat součásti.
 

10.     Jak opravit instalaci Microsoft Office?

Stejným způsobem jako v předchozím tipu je možnost volby opravy instalace Microsoft Office 2016, např. v případě, že máte podezření na chybnou či poškozenou instalaci.

pondělí 15. února 2016

333 tipů pro Windows 10 (1-5)

1.     Jak používat tyto články?

Tipy jsou rozděleny do článku dle oblasti svých využití. Zároveň je každý tip psán s mírou co největší samostatnosti, takže není nutné (až na několik výjimek) číst tip předchozí. Výhodou je to, že si můžete např. dle obsahu nalistovat tip, který vás zajímá, a podle popsaného návodu jej hned provést. Proto se taky u některých tipu vyskytují doplňující informace opakovaně, je to tedy z toho důvodu, abyste měli po přečtení tipu komplexní informace.
Zejména v oblasti systémových tipu a pracovního prostředí bude nutné často pracovat s Ovládacími panely. Ve výchozím stavu jsou Ovládací panely zobrazeny dle kategorií. Pro vetší názornost, přehlednost a jednodušší postup jsou tipy využívající Ovládací panely popsány při zobrazení ikon panelu, nikoliv kategorií.  To provedete tak, že v Ovládacích panelech klepnete v pravém horním rohu na položku Zobrazit podle a vyberete možnost Velké ikony nebo Malé ikony. Případně si můžete požadované nastavení nalézt rychle přes vyhledávání v nabídce Start.
U systémových tipu se také pracuje s registrem systému (za pomoci nástroje Editor registru), což je jakési konfigurační jádro systému a nesprávným zásahem nebo neodbornou změnou v registru je možné systém dostat do neprovozuschopného stavu. Ačkoliv byly všechny tipy využívající registry pečlivě kontrolovány, dbejte vždy na přesný postup.
V celé knize jsou uvedeny desítky tipu, které vyžadují spuštění určité aplikace. Vždy jsou u těchto tipu popisovány plné cesty ke spuštění. Nicméně abyste nemuseli popisované nástroje hledat v nabídce Start, je možné rovnou v ní začít psát název nástroje či aplikace. Zadaný text se bude ihned vypisovat v nabídce Start, a pokud systém aplikaci či nástroj s takovým názvem nalezne, ihned je zobrazí a vy je máte možnost ihned spustit. Tento postup tak výrazným způsobem šetři váš čas.
Na závěr jedno důležité upozornění: Veškeré uvedené tipy a triky provádíte na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.

2.     Jaké jsou novinky v systému Windows 10?

Všechny články pojednávají o tipech a tricích pro operační systém Windows 10. Ačkoliv se nesnaží být příručkou uživatele, je vhodné alespoň v základu si povědět něco o tom, co je v tomto systému nového nebo vylepšeného oproti předchozím verzím.
 • Vylepšené uživatelské rozhraní pro práci na tabletu i klasickém PC
 • Bezpečnější přihlašování pomocí funkce Windows Hello a 3D rozpoznávání obličeje uživatele
 • Podpora pro hraní her z konzole Xbox na počítací s Windows 10
 • Nový internetový prohlížeč Edge
 • Nové dotykové aplikace Office
 • Podpora přihlašování do systému a obchodu Windows Store pomocí úctu Office 365
 • Vylepšená podpora pro práci s více monitory s jiným rozlišením
 • Snadnější nákup a distribuce aplikací z Windows Store
 • Funkce Continuům, která z vašeho Windows 10 telefonu udělá mobilní počítač
 • Nová funkce pro práci s virtuálními plochami
 • Vylepšené přichytávání oken k okrajům obrazovky
 • Spouštění aplikací z Windows Store v režimu okna
 • a další

3.     Jaká edice Windows 10 je pro mně nejvhodnější?

Systém Windows 10 zachoval zjednodušení nabídky edic podobné, jako operační systém Windows 10. Zejména pro uživatele systému Windows 7 tak bude toto zpřehlednění velkým benefitem. Však si vzpomeňte na nabídku edic Windows 7:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 
A to ještě některé z těchto edic byly dostupné ve verzích s označením N a KN, které vznikly pro Evropskou unii a Koreu z důvodu jistých licenčních sporu a dodržování místních zákonu. Tyto verze např. neobsahovaly přehrávač Media Player a další vybrané technologie.
U Windows 10 je nabídka mnohem jednodušší, a to následovně:
 • Windows 10
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Education
 
Jednou z verzí, ke které se ale běžný koncový zákazník příliš nedostane, je Windows 10 Enterprise. Jedná se o edici pro zákazníky s multilicenční smlouvou, jež obsahuje některé vybrané technologie, které se používají ve větších firemních prostředích, jako jsou DirectAccess, BranchCache a další. To jsou funkce (ač vylepšené), které byly dostupné i ve Windows 10.
Další, specifickou verzí je pak Windows 10 Education, která navíc kromě ostatních verzí obsahuje např. snadnou podporu pro upgrade z předchozí verze v edici Home na Windows 10 v edici Pro.
Pokud si uvědomíme, že Windows 10 Enterprise je edice pro velké společnosti, Windows 10 Education pro vzdělávací sektor a Windows 10 Pro zejména pro firemní zákazníky vyžadující doménové prostředí, skupinové politiky, šifrování disku apod., má běžný koncový zákazník o výběru edice naprosto jasno – pochopitelné si vybere edici nazvanou Windows 10 Home, která obsahuje vše, co běžný domácí uživatel potřebuje. Nicméně pokud zjistíte, že šifrování BitLocker je přesně to, co potřebujete, není problém si namísto Windows 10 Home pořídit Windows 10 Pro. Aby bylo ale dostatečně zřejmé, co jaká edice obsahuje, je pro vás připravena následující podrobná tabulka.
Funkce
Home
Pro
Enterprise
Education
Vylepšená nabídka Start
Antivirový program Windows Defender a bezpečnostní brána Windows Firewall
Rychlý start s podporou funkcí Hiberboot a InstantGo
Podpora šifrovacích čipu TPM
Funkce spořiče baterie
Virtuální plochy
Vylepšené přichytávání oken do kvadrantu
Vylepšené přichytávání oken mezi více monitory
Funkce Continuum pro snadný přechod mezi režimy tablet/PC
Nový internetový prohlížeč Edge
Šifrování zařízení
Připojení do domény
 
Skupinové politiky
 
Šifrování Bitlocker
 
Vzdálená plocha
 
Virtualizační Hyper-V klient
 
Přiřazený přístup
 
Direct Access
  
Windows To Go
  
AppLocker
  
BranchCache
  
Side-loading firemních aplikací
Správa mobilních zařízení (MDM)
Připojení do domény Azure Active Directory
 
Windows Store pro organizace
 
Snadný upgrade z edice Pro na edici Enterprise
 
 
Snadný upgrade z edice Home na edici Education
  
Microsoft Passport
Enterprise Data Protection
 
Credential Guard
  
Device Guard
  
Windows Update for Business
 
Current Branch for Business
 
Long Term Servicing Branch
  
 
     
     
     
     
     
 
 
 
 

4.     Mám instalovat 32bitovou nebo 64bitovou verzi?

Mnoho uživatelů při výběru operačního systému, ať již jako součást počítače/notebooku nebo jako samostatné licence, řeší kromě výběru edice také výběr mezi 32bitovou a 64bitovou verzí operačního systému. 64bitová verze operačního systému Windows se objevila již u Windows XP, do povědomí uživatelů se ale dostala až se systémem Windows Vista a svého rozmachu dosáhla až u Windows 7, kde celosvětové více než polovina instalací operačního systému Windows 7 jsou 64bitové edice. Doby, kdy se uživatel této edice obával z důvodu neexistujících ovladačů, jsou naštěstí pryč. Pro běžného uživatele je hlavním rozdílem a výhodou to, že 64bitová verze operačního systému Windows umí využít víc jak 3 GB operační paměti. Pokud tedy plánujete, že bude mít v počítací více než 3 GB operační paměti, tak instalujte určitě 64bitovou verzi, pokud ne, tak 64bitovou edicí nic nezkazíte a máte tak zajištěnou podporu i do budoucna pro případné rozšíření operační paměti. Operační paměti totiž není (skoro) nikdy dost.
 

5.     Jaké jsou minimální systémové požadavky na instalaci Windows 10?

Tak jako každý softwarový produkt, i Windows 10 mají své systémové požadavky pro bezproblémový běh. Jak je ale v knize několikrát zmíněno, Windows 10 jsou stejně nebo dokonce méně náročné než předchozí Windows 7. Jaké tedy jsou požadavky pro běh tohoto systému?
 • 1GHz nebo rychlejší procesor
 • 1 GB operační paměti pro 32bitovou instalaci, 2 GB pro 64bitovou
 • 16 GB volného místa na disku (32bit), 20 GB volného místa na disku (64bit)
 • Grafický adaptér s podporou DirectX 9 a WDDM 1.0
 • Rozlišení obrazovky minimálně 800x600
 
Jak je vidět, jsou to požadavky opravdu nenáročně a téměř každý dnešní, běžně používaný počítač, např. pro přístup na Internet apod., je bude zřejmě bez problému splňovat. Jen u operační paměti bych doporučil pro ideální běh systému instalovat dvojnásobné hodnoty, tedy 2 GB, resp. 4 GB.